NCC øgede ordreindgangen i 2011

Entreprenør-koncernen NCC øgede i 2011 indgangen af ordrer til 5,15 mia. kr. mod 4,9 mia. året før

I Danmark opnåede NCC i 2011 en omsætning på 4.828 mio. kr. Det er en stigning på 4,0 procent i forhold til 2010. Ordreindgangen var på 5.152 mio. kr. mod 4.919 mio. kr. i 2010. Ordrebeholdningen er 3.321 mio. kr. – en stigning på 9,9 procent i forhold til 2010. Driftsresultatet blev på 71 mio. kr., en mindre fremgang på 1,5 procent i forhold til året før.

NCC Construction Danmark realiserede i 2011 en nettoomsætning på 2.770 mio. kr. og et driftsresultat på 139 mio. kr.  – mod en omsætning i 2010 på 2.266 mio. kr. og et driftsresultat på 97 mio. kr.  Ordreindgangen i 2011 beløb sig til 3.043 mio. kr., som sammenlignet med 2010 er en stigning på 56 mio. kr., svarende til ca. 2 procent.

Profitabel vækst

- Jeg er tilfreds med, at NCC Construction kommer ud af 2011 med en profitabel vækst. Vi har realiseret en vækst på 22 procent i omsætning, og vores EBIT-marginal er forbedret fra 4,3 procent til 5,0 procent takket være en robust strategi. Jeg ser det som et tegn på, at samarbejdet med vores kunder har fungeret godt i 2011, og at vi har formået at skabe det rette match mellem deres behov og vores produkter, siger Torben Biilmann, adm. direktør i NCC Construction Danmark A/S.

NCC Property Development har i 2011 afleveret et logistikcenter i Greve og et Company House i Skejby ved Århus. Begge indgår i årets resultat. Herudover har NCC PD solgt en kontorejendom, der er under opførelse i København. Dette salg indgår ikke i årets resultat. Trods et svært marked har NCC PD i 2011 færdiggjort og udlejet retailejendomme i Herredscentret i Hillerød og på Lyngby Hovedgade i Kgs. Lyngby samt udlejet og igangsat et 10.000 kvm byggeri i Skejby ved Århus og gennemført færdigudlejning af Company House Zenit i Aarhus og Company House Vallensbæk.