E.Pihl & Søn styrker omsætningen

E.Pihl & Søn øgede i 2011 omsætningen til 5,5 mia. kr., men fik underskud på nær 200 mio. grundet tab i udlandet

Entreprenørvirksomheden E. Pihl & Søn A.S. har i 2011 haft en omsætningsfremgang på 15 procent til i alt 5,5 mia. kr., men realiserer et underskud på 198 mio. kr. som følge af tab på nogle enkelte større anlægsprojekter i udlandet.

- Vi er tilfredse med, at det er lykkedes os at opnå en pæn omsætningsfremgang i et svært marked. Vi har en solid ordrebeholdning og gode udsigter til nye opgaver i 2012. Underskuddet kan først og fremmest henføres til nogle større anlægsprojekter uden for Norden, blandt andet et vandkraftværk i Panama, der nu er taget i brug, men desværre har vist sig betydeligt mere omkostningskrævende at afslutte end forventet. I tillæg hertil er der konstateret tab i forbindelse med en række afsluttede retssager og indgåede forlig, fortæller Halldór P. Ragnarsson, adm. direktør for E. Pihl & Søn A.S.

Det danske og nordiske marked udgør cirka 80 procent af Pihls omsætning, og her har Pihl forventninger om yderligere fremgang i 2012. Senest har Pihl bl.a. skrevet kontrakt på opførelse af ”Cirkelbroen”, der er designet af den islandske kunstner Olafur Eliasson, og et nyt hovedsæde for Bestseller i Århus. Pihl står sammen med Aarsleff også for ombygningen af Nørreport Station i København og sammen med Züblin for udførelsen af Nordhavnsvej i København.

- Det nordiske marked vil udgøre en større andel af den samlede omsætning i årene fremover. Vi vil fortsætte med at gennemføre projekter udenfor Norden, men vi kommer til at være mere selektive med hensyn til de projekter, vi påtager os, siger Halldór P. Ragnarsson.

I 2012 forventer Pihl en omsætning på linje med 2011 og et positivt resultat.