NCC styrker ordrebeholdning markant

Ordrebeholdningen hos NCC er på 4.962 mio. kr. og ligger dermed 68 procent højere end på samme tidspunkt i 2012

Danmark havde NCC i første halvår 2013 en omsætning på 2.159 mio. kr., hvilket er ca. 564 mio. kr. mindre end i samme periode 2012. Faldet i omsætningen og driftsresultatet skyldes blandt andet, at NCC i første halvår 2012 afleverede en fuldt udlejet kontorejendom i Gladsaxe. Ordreindgangen var på 3.813 mio. kr. mod 1.832 mio. kr. i første halvår 2012. Ordrebeholdningen er på 4.962 mio. kr. og ligger dermed 68 % højere end på samme tidspunkt i 2012. Driftsresultatet var dog blot på 30 mio. kr. (1,4 %) mod 90 mio. kr. (3,3 %) i samme periode 2012.

Godt gang i byggeri og anlæg

NCC Construction Danmark A/S realiserede i første halvår 2013 en nettoomsætning på 1.368 mio. kr. og et driftsresultat på 75 mio. kr. (5,5 %) – mod en omsætning samme periode sidste år på 1.342 mio. kr. og et driftsresultat på 70 mio. kr. (5,2 %). Ordreindgangen i første halvår 2013 beløb sig til 2.611 mio. kr., som sammenlignet med samme periode i 2012 er en stigning på ca. 1.682 mio. kr.

- Det er tilfredsstillende, at vi oplever en lille vækst i vores indtjening for NCC Construction i årets første seks måneder sammenlignet med niveauet sidste år, siger adm. direktør Klaus Kaae fra NCC Construction Danmark.

Ordreindgangen i andet kvartal var på 740 mio. kr., hvilket fastholder ordrebeholdning på et højt niveau. Dette skyldes primært ordren på byggeafsnit 8 i Carlsberg Byen, som NCC Construction fik i første kvartal 2013.

- Vi oplever, at markedssituationen er præget af offentlige investeringer i bl.a. infrastruktur, nye sygehuse og energiprojekter. Dertil kommer stigende aktivitet i vækstområderne, København og Aarhus – her også drevet af øget privat investeringslyst i særligt boligprojekter, siger Klaus Kaae.

Den lange vinter betød, at NCC Roads kom lidt senere i gang end normalt, hvilket satte sit præg på aktiviteten i årets første måneder, men i andet kvartal har der været fuld fart på aktiviteten.

En del af aktiviteten i NCC Roads kommer fra de omkring 10 funktionskontrakter, som man har i forskellige kommuner. Især de to nyeste kontrakter bidrager positivt til aktiviteten.

I slutningen af 2012 vandt NCC Roads to store funktionskontrakter i Skanderborg og Sorø kommuner. Begge steder er man i fuld gang med at sikre, at borgerne i de to kommuner får gode veje at køre på.

Godt salg i boligprojekter

NCC Bolig fortsatte i andet kvartal salget af boligerne på Krøyers Plads i København. I juni var der salgsstart på den sidste etape af boligerne. De indledende arbejder til byggeriet af første etape er allerede godt i gang. Der er stadig en stor købelyst på projekterne i København – Havnevigen og Krøyers Plads. Der er rigtig mange besøgende på åbent hus-arrangementerne, og salget af lejlighederne går godt, lyder meldingen fra NCC. I Hillerød nord for København har NCC Bolig igangsat byggeriet to etaper af Solbærhaven og Hindbærhaven. Disse to rækkehus-etaper vil være klar til indflytning i slutning af året.

Interesse for erhvervslokaler

Udlejningen af erhvervslejemål hos NCC Property Development (NCC PD) forløber planmæssigt. I 2013 har NCC PD fået færdigudlejet tre færdiggjorte projekter. Ligesom udlejning af igangværende projekter også kører fornuftigt.

NCC PD følger den plan, som man har lagt for året – både hvad angår udlejninger og igangsætning af nye projekter. Interessen fra investorerne er stadig gunstig, og der er en god dialog med dem omkring kommende og nystartede projekter.

NCC PD forventer ikke store ændringer i markedssituationen i den kommende tid. Forventningen er, at markedet vil holde sig på det nuværende niveau i den kommende tid uden større udsving i lejepriser og investorernes krav til afkast.