Arkitekter ønsker mere viden om energirenovering

Så godt som alle arkitekter venter flere opgaver inden for energirenovering - men der er behov for mere viden og forskning, viser undersøgelse

En undersøgelse foretaget blandt Arkitektforeningens medlemmer viser enighed om, at fremtidens opgaver vil handle om energirenovering. Undersøgelsen viser også, at respondenterne ønsker mere efteruddannelse på energirenoveringsområdet.

Undersøgelsen viser, at 65 procent af repsondenterne enten beskæftiger sig med, eller tidligere har beskæftiget sig med, energirenoveringer af den eksisterende bygningsmasse. Hele 97% oplyser,  at de forventer, at arkitektstanden i fremtiden vil komme til at få flere arbejdsopgaver inden for energirenoveringsområdet.

Når der spørges ind til, hvilket område de fremtidige arbejdsopgaver med energirenovering primært vil ligge inden for, er der en relativ jævn fordeling mellem det kommunale (75%), det almene (67%), det private (63%) samt det statslige (56%).

Som svar på spørgsmålet om, hvad de fremtidige energirenoveringsopgaver vil bestå af, angiver hele 93%, at de vil bestå af rådgivning. Hertil kommer planlægning (62%), brugerinddragelse (35%) samt andet (16%).

85% mener, at der er behov for viden om den nyeste forskning inden for tekniske løsninger og materialer på området. Hertil angiver 61% at der er behov for viden der knytter sig direkte til løsning af et konkret projekt og 49% at der er behov for viden om rådgivning i værdiskabelse, for alle interessenter i byggeprocessen.

Ved undersøgelsens afslutning havde 273 medlemmer besvaret spørgeskemaet. Heraf var 248 af besvarelserne fuldstændige. Undersøgelsen kan derfor ifølge Arkitekforeningen betragtes som en god statistisk indikator.