TUN kritiserer pulje til renovering

Trælasthandlerunionen – TUN stiller sig uforstående over for regeringens planer om at erstatte boligjobordningen med en energirenoveringspulje, der har et andet formål

BoligJobordningen er noget byggebranchen har kæmpet for over en længere periode, men den nye regering vil nu afskaffe håndværkerfradraget, der blev indført som forsøgsordning den 1. juni 2011 og til og med 2013, og i stedet indføre en Grøn Energirenoveringspulje, som endnu ikke er rigtig udformet. Overgangen vil ske ved årsskiftet, og selve udformningen af Energirenoveringspuljen vil ske ved finanslovsforhandlingerne for 2012. Formålet med en Grøn Energirenoveringspulje er at øge aktiviteten med en klimavenlig indfaldsvinkel.

Palle Thomsen

Palle Thomsen, administrerende direktør, Trælast­handlerunionen – TUN.

- Jeg er meget uforstående overfor, at S-R-SF vil afskaffe BoligJobordningen! Denne ordning er direkte rettet mod en begrænsning af sort arbejde, og har som sidegevinst øget aktiviteten i samfundet. En ny pulje til grøn energirenovering er noget jeg har været og fortsat er fortaler for, men ikke som en erstatning for BoligJobordningen! Målet med de to ordninger er meget forskellige. Til gengæld vil ordningerne sammen kunne supplere hinanden, løfte aktiviteten og fremme klimaet i Danmark, udtaler administrerende direktør Palle Thomsen, Trælasthandlerunionen – TUN.

- Branchen har arbejdet målrettet med at få indført en BoligJobordning, som den Sverige har haft stor succes med. Så jeg vil stærkt opfordre den nye S-R-SF-regering til at annullere afskaffelsen af BoligJobordningen, slutter Palle Thomsen.

Beregninger fra Dansk Byggeri viser, at BoligJobordningen vil medføre 2.500 ekstra jobs i 2012 og 2013. Målet med ordningen har primært været at begrænse sort arbejde, og samtidig øge aktiviteten i branchen.