Tilskudsordning bør gøres bedre

Regeringens udspil til en energiomlægning af Danmark får roser, men to organisationer håber, at tilskudsordningerne gøres administrativt smidigere og tilskudsbeløbene højere

Der er ingen tvivl om, at det er en stor økonomisk fordel for Danmark - både for virksomheder og husstande - at vi på sigt bliver uafhængige af fossile brændsler, siger Håndværksrådet.

- Men når det er sagt, er det også klart, at omstillingen ikke må ske med midler og i et tempo, der forværrer erhvervslivets aktuelle konkurrencesituation. Når vi får lidt nærmere defineret, hvad fordelingen af omkostningerne vil komme til at betyde for vores medlemmer, vil vi råbe vagt i gevær, hvis det viser, sig at det bliver små og mellemstore virksomheder, der skal betale gildet, siger Håndværksrådets energipolitiske medarbejder, Henrik Lilja.

- Vi tror på, at der kan være mange job til de små og mellemstore virksomheder (SMV'er) forbundet med den grønne omstilling, som regeringen lægger op til. Det gælder ikke mindst inden for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse, siger Henrik Lilja.

Håndværksrådet peger på, at den offentlige tilskudsordninger til energirenovering på 500 mio. kr., som fra 2013 erstatter den nuværende BoligJobordning, skal udformes, så det bliver administrativt let at søge. Samtidigt skal det sikres, at tilskuddene bliver af en tilstrækkelig størrelse, da energirenoveringer ofte er ensbetydende med betydelige investeringer.

Bracheorganisationen Tekniq - Installatørernes organisation mener, at i  forhold til udskiftning af utidsvarende energiløsninger i private hjem som for eksempel oliefyr er det  afgørende, at regeringen ikke kun sætter mål, men sikrer nogle større tilskud.

- Vi har allerede set, at oliefyrene ikke forsvinder af sig selv, fordi de hidtidige tilskudsbeløb ikke har været store nok. Derfor er det afgørende, at regeringen indfører tilskudsordninger, der sikrer, at tilbagebetalingstiden på investeringerne bliver bragt ned. Danskerne er ikke villigere til at investere, hvis tilbagebetalingstiden er mere end fem år, siger Niels Jørgen Hansen, Tekniqs administrerende direktør.