Installationsbranchen foretrækker ny tilskudsordning

2,5 pct. af de ordrer, som kunderne har afgivet hen over sommer og sensommer til landets el- og VVS-installatører har kunnet tilskrives BoligJobordningen

Tekniq Installatørernes Organisation har gennemført en ny undersøgelse blandt sine medlemmer, og den viser at boligfradragsordningen, som blev indført 1. juni 2011, har været en begrænset succes for el- og vvs-installatører, hvor kun 2,5 pct. af ordrerne kan tilskrives BoligJobordningen. Størst effekt har ordningen haft hos VVS-installatørerne, som vurderer, at ca. fire procent af ordrerne er direkte afledt af fradragsordningen, mens det hos el-installatørerne kun er 1,6 pct.

Tina Voldby

Tina Voldby, under­direktør i Tekniq Installatørernes Organisation. (Foto: Joachim Rode/Tekniq)

- Vi må konstatere, at boligfradraget har haft en meget beskeden effekt i installationsbranchen, og at det i sig selv ikke har bidraget synderligt meget til hverken vækst eller beskæftigelse. Dog vurderer 54 pct. af vores medlemmer, at ordningen har haft en beskeden effekt og på sigt vil kaste lidt flere ordrer af sig siger Tina Voldby, underdirektør i Tekniq Installatørernes Organisation.

Mindre reparationer og fornyelse

Installatørerne vurderer, at de relativt få, der har benyttet sig af boligfradragsordningen, først og fremmest har brugt den på mindre reparationer og fornyelse.

- Det er logisk nok, at boligfradragsordningen på installationsområdet især er blevet brugt til mindre reparationer og fornyelse, da arbejdslønnen på det område ofte er højere end materialeprisen. Til gengæld er det brandærgerligt, at ordningen ikke har ført til flere energirigtige investeringer i f.eks. jordvarme eller solceller, siger Tina Voldby.

Hun mener, at fradraget er for lille til at bringe tilbagebetalingstiderne på vedvarende energi ned.

- Vores tal viser, at 60 pct. af installatørerne mener, at tilbagebetalingstiden på energiinvesteringer skal være på under fem år for at være rigtig interessante for boligejere. Og langt de fleste energirigtige løsninger ligger altså med tilbagebetalingstider, som er noget højere, siger Tina Voldby.

Grøn tilskudsordning en fordel

Tina Voldby er derfor glad for den nye regerings ambitioner om at lave boligfradragsordningen om til en decideret grøn tilskudsordning.

- Men for at en grøn tilskudsordning skal batte og blive en succes, så er det vores vurdering, at tilskuddet skal være betydeligt større, og at man bør overveje også at give tilskud til materialeudgifterne, idet både kedler, fyr og vedvarende energiløsninger let løber op i 100.000 kr. i materialeudgifter – så her batter et tilskud til løn ikke tilstrækkeligt. Man bør endvidere fortsat anvende fradragsmodellen, der er administrativ enkel at administrere og ikke kræver flere sagsgange, hvor der skal søges om tilsagn og efterfølgende søges om udbetaling, indsendelse af dokumentation mv. Vigtigst er det dog, at der hurtigt bliver skabt klarhed om den nye tilskudsordning, der skal erstatte boligfradragsordningen pr. 1. januar 2012, da virksomhederne allerede nu oplever, at kunderne stopper op og sætter ordrer i bero, siger Tina Voldby.