Boligjobordning

Håndværkerfradrag kan skabe 4000 job

Håndværksrådet vurderer, at genindførelsen af BoligJobplanen vil skabe omkring 4000 arbejdspladser alene i byggeriet

Tilskudsordning bør gøres bedre

Regeringens udspil til en energiomlægning af Danmark får roser, men to organisationer håber, at tilskudsordningerne gøres administrativt smidigere og tilskudsbeløbene højere

Fradrag for energirenovering i private boliger

Trælasthandlerunionen – TUN glæder sig over at et bredt flertal i folketinget har vedtaget en ny boligaftale, men mangler incitamenter, som får boligejerne til at foretage energirenoveringer

BoligJobordning fortsætter

Regeringen har besluttet, at BoligJobordningen, der trådte i kraft den 1. juli 2011, alligevel skal fortsætte til udgangen af 2012

Installationsbranchen foretrækker ny tilskudsordning

2,5 pct. af de ordrer, som kunderne har afgivet hen over sommer og sensommer til landets el- og VVS-installatører har kunnet tilskrives BoligJobordningen

TUN kritiserer pulje til renovering

Trælasthandlerunionen – TUN stiller sig uforstående over for regeringens planer om at erstatte boligjobordningen med en energirenoveringspulje, der har et andet formål

DF: Boligjobordningen vil sætte skub i byggeriet

Dansk Folkeparti støtter fremrykning af offentlige investeringer i byggebranchen, men flaskehalse skal undgås

Andelsboligforeninger uden håndværkerfradrag

BoligJobordning træder nu i kraft, men gælder ikke for mange andelsboligforeninger rundt om i landet. Interesseorganisationen ABF finder det urimeligt

Statsminister vil give fradrag for håndværkerudgifter

Regeringen vil arbejde for et skattefradrag for bl.a. håndværkerudgifter inspireret af svensk model