BoligJobordning fortsætter

Regeringen har besluttet, at BoligJobordningen, der trådte i kraft den 1. juli 2011, alligevel skal fortsætte til udgangen af 2012

I forbindelse med regeringsskiftet fremkom der forslag om, at BoligJobordningen, der giver boligejere tilskud til service- og renovationsarbejde, skulle ophøre ved årsskiftet, men nu har regeringen besluttet at lade tilskudsordningen fortsætte, og det vækker glæde i håndværksbranchen.

- Beslutningen giver ro i de små og mellemstore virksomheder. Siden regeringens tiltrædelse og den bebudede afskaffelse af fradraget har der været en stor usikkerhed i byggevirksomhederne og hos kunderne. Selvom vi er glade for forlængelsen af ordningen, må vi sige, at det er problematisk, at der har været skabt så stor usikkerhed i den seneste måneds tid, siger politisk chef i Håndværksrådet, Frank Korsholm.

Tilskud til energirenovering udskudt

Ordningen, der giver et årligt fradrag på 15.000 kr. til hver voksen i en husstand, stod ellers til at blive erstattet af et nyt tilskud til energirenoveringer, men energiordningen er nu udskudt til starten af 2013, når BoligJobordningen ophører.

- Samfundsøkonomisk vil det være hensigtsmæssigt, hvis en revision af boligfradragsordningen i højere grad målrettes investeringer i boligen – og i særdeleshed energirigtige løsninger – fremfor at blive brugt på rene serviceydelser. Investeringer i energirigtige løsninger har den fordel, at de giver boligen et løft til glæde for ejeren, ekstra arbejde til en presset håndværksbranche og samtidig bidrager det på den lange bane til et lavere energiforbrug hos danskerne. På den måde vil en mere målrettet ordning også bidrage til de overordnede klimamål, som regeringen har strammet, siger Tina Voldby, underdirektør i Tekniq Installatørernes Organisation.