Fradrag for energirenovering i private boliger

Trælasthandlerunionen – TUN glæder sig over at et bredt flertal i folketinget har vedtaget en ny boligaftale, men mangler incitamenter, som får boligejerne til at foretage energirenoveringer

Et bredt politisk flertal med alle folketingspartier minus Enhedslisten har har vedtaget en ny boligaftale. Der er tale om en fremrykning af 5,5 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renoveringer af almene boliger.

Palle Thomsen, Trælasthandlerunionen – TUN

Palle Thomsen, adm. direktør for Trælasthandlerunionen – TUN.

- Det er rigtig godt at se et bredt flertal i folketinget gå ind for at fremrykke investeringer i almene boliger. Et bredt flertal viser, at der er konsensus omkring behovet for dette tiltag. Det er et område der trænger til et løft, og samtidig giver det opgaver til byggeriet, udtaler administrerende direktør Palle Thomsen, Trælasthandlerunionen – TUN, der er brancheorganisation for landets trælastforretninger, byggematerialeforretninger og byggemarkeder.

Da der er tale om fremrykning af investeringer, vil det påvirke investeringsniveauet i de efterfølgende år. I følge Trælasthandlerunionen – TUN er der dog tale om en kortsigtet løsning, og med aftalen har de private boligejere endnu ikke fået det fornødne incitament til at tænke i energirenoveringer af deres boliger.

- Jeg mener, at regeringen bør oppe sig med hensyn til at øge incitamenterne til energirenoveringer i private boliger. Ved at øge fradraget i BoligJobordningen vil incitamenterne til at energirenovere sin bolig forøges. Dette vil ikke forværre den offentlige gæld, som mange af de offentlige investeringer gør, fortæller Palle Thomsen.