Arkitektduo i front med sygehusrenovering

Dall & Lindhardtsen har med H+Arkitekter A/S fået del i en rammeaftale for Region Hovedstaden frem til 2019, der kommer til at trække på al deres samlede ekspertise om renovering og ombygning

Dall & Lindhardtsen er med H+Arkitekter A/S som underrådgiver blevet tildelt rammeaftale ‘Delaftale 3 Arkitektrådgivning, byggeri og planlægning’ for Region Hovedstaden – en aftale, der forventes at løbe fra den 1. januar 2016 til den 1. januar 2019.

Region Hovedstaden forventer at gennemføre projekter for vedligehold, renovering og ombygning i en bygningsmasse på næsten 2 mio. kvm. Bygningsmassen består hovedsageligt af hospitaler (somatiske og psykiatriske), institutioner og administrative bygninger.

Forude venter en række projekter, der skal løses under komplicerede forhold. Langt de fleste bygninger vil være i drift under projekternes gennemførelse og vil desuden ofte omfatte lokaler med specialiserede anvendelsesformer.

Erfaring og specialistviden

Ifølge Dall & Lindhardtsen er det erfaring og specialistviden, der gør, at virksomheden har fået opgaven sammen med H+Arkitekter:

– Vi har i mange år løst en lang række både store og små kvalitetsbyggerier med lang levetid for det danske sundhedsvæsen. Sammen med H+Arkitekter har vi nu et team, der supplerer hinanden godt, da vi sammen har erfaring med store og små opgaver inden for netop dette område. Vi kan levere professionelle ydelser til bæredygtige projekter med helende arkitektur inden for hospitalsteknisk og funktionelt komplicerede byggerier, siger Christian Kloch, Dall & Lindhardtsen.

Dall & Lindhardtsen har bl.a. projekteret:

 • 43.000 kvm nybyggeri for Slagelse Sygehus.
 • 23.000 kvm nybyggeri på Esbjerg Sygehus (Sydvestjysk Sygehus).
 • 120.000 kvm nybyggeri for Ernst-Moritz-Arndt Universitätsklinikum i Greifswald, Tyskland.
 • 28.000 kvm ny- og ombygning på Centralsygehuset i Holbæk.

Og på nuværende tidspunkt projekteres:

 • 235.000 kvm for Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH).
 • 40.000 kvm Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (SUND) for Syddansk Universitet i Odense.

Arbejdet med Nyt OUH og SUND varetager Dalle & Lindhardtsen som del af Konsortiet Medic OUH. Gennem brug af tegnestuens erfaring og viden på området bidrager arkitektfirmaet gennem arbejdet med hospitalsbyggerier til udviklingen af det danske sundhedssystem.

Arkitektfirmaets indsats blev også synliggjort for nylig, da Region Hovedstaden markerede indvielsen af det ny Gastroenhedens Ambulatorium og Endoskopiafsnit på Hvidovre Hospital. Den mangeårige og etapevise om- og udbygning af Gastroenhedens Ambulatorium og Endoskopiafsnit på Hvidovre Hospital er den første store ombygning i forbindelse med Kvalitetsfondsprojektet på Hvidovre Hospital.

H+Arkitekter står bl.a. bag det nye hovedpinecenter for Glostrup Hospital. Centret er blandt verdens fremmeste inden for forskning og behandling af hovedpiner. Med den nye bygning tilføres hospitalet helt nye rammer med plads til både behandling af patienter og den nyeste forskning inden for området.

Foto: 52 operationsstuer og 710 senge, psykiatrisk afdeling på 26.000 kvm med 139 psykiatriske senge, serviceby, administrative områder og meget andet for Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), tegnet af konsortiet Medic OUH I/S. Forventes færdig i 2022.

H+ARKITEKTER har bl.a. forestået:

 • 2.200 kvm nybyggeri på Glostrup Hospital, Dansk Hovedpine Center.
 • 5.750 kvm ombygning og vedligehold på Glostrup Hospital, somatik, psykiatri og administration.
 • 4.500 kvm udvidelse, ombygning og indretning for mange forskellige afdelinger på Rigshospitalet.
 • Ca. 335.000 kvm rammeaftale Københavns Universitet, SUND.
 • 75.000 kvm byggeledelse, Nyt Herlev Hospital, som underrådgiver for Sweco.
 • Diverse ombygninger på Gentofte Hospital.
 • 42.700 kvm byggeledelse, Mærsk Bygningen, udvidelse af Panum-komplekset.

Stor rammeaftale

Region Hovedstaden har, ud af en række tilbudsgivere, tildelt rammeaftalen til ti forskellige teams.

Under rammeaftalen tildeles de konkrete opgaver ved miniudbud (fornyet konkurrenceudsættelse). Her vil tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud blive anvendt for vurdering af den konkrete efterfølgende ordreplacering.

Topfoto: Det nye hovedpinecenter ved Glostrup Hospital bliver landets mest specialiserede behandlingssted til patienter med svær hovedpine, tegnet af H+Arkitekter. Forventes færdig i 2017.