Byskole opføres som OPP-projekt

Frederikshavn Kommune og et OPS-selskab under MT Højgaard og Dan-Ejendomme har indgået kontrakt om opførelse og drift af en ny byskole i Frederikshavn

Frederikshavn Kommune og et OPS-selskab under MT Højgaard og Dan-Ejendomme har indgået kontrakt om opførelse og drift af en ny byskole i Frederikshavn. Skolen skal erstatte tre eksisterende skoler, og kontrakten har en samlet værdi på 340 mio. kr.

Skoleprojektet er et OPS-projekt (Offentligt-Privat-Samarbejde). Frederikshavn Kommune står som ejer af skolen, MT Højgaard opfører skolen som totalentreprenør, og Dan-Ejendomme står for drift og vedligehold i 25 år. MT Højgaard og Dan-Ejendomme har god erfaring med byggeri og drift af skoler efter denne model, da de sammen med DnB NOR Bank også ejer og driver Vildbjerg Skole og Ørstedskolen på Langeland.

El fra solceller

Skolen er screenet til at kunne opnå den næsthøjeste certificeringsklasse efter den tyske certificeringsordning DGNB, hvor der blandt andet tages hensyn til energiforbrug, indeklima, totaløkonomi, miljøledelse, materialevalg og bortskaffelse af materialer. Energiløsningerne er især synlige via de 800 kvadratmeter solceller på tagene, som kan producere op til 100.000 kWh el - svarende til det årlige elforbrug i 20 en-familieshuse.

Bygningsmassen og inventaret leveres af MT Højgaard, mens drift og vedligehold er Dan-Ejendommes opgave. Og for at gøre det til en god forretning for alle parter, bliver der stillet store krav til kvaliteten af materialerne.

Arkitektfirmaet Arkitema står sammen med det lokale Arkinord A/S for projekteringen af arkitektdelen, mens Brix & Kamp A/S og MT Højgaard Design Engineering står for projektering af ingeniørdelen. Byggeaktiviteterne begynder i sensommeren 2011, og skole skal stå klar til indflytning ultimo 2012.

Frederikshavn Ny Byskole

  • Bygherre: Frederikshavn kommune
  • Placering: Olfert Fischers Vej
  • Arkitekter: Arkitema A/S og ARKINORD A/S
  • Byggeentreprise: MT Højgaard A/S.
  • Ingeniører: Brix & Kamp A/S og MT Højgaard Design Engineering.
  • Byggeperiode: primo august 2011-ultimo 2012.