Sjælsø skal bygge og drive skole

Sjælsø har indgået et Offentligt Privat Partnerskab (OPP) med Jammerbugt Kommune om opførelse og drift af Ny Aabybro Skole

Sjælsø har vundet konkurrencen om opførelse og drift af Ny Aabybro Skole i Jammerbugt Kommune i Offentligt Privat Partnerskab (OPP).
Projektet, der omfatter ca. 12.000 kvadratmeter nyt skolebyggeri,er det største udbud i Jammerbugt Kommune i senere tid, og ambitionerne er blandt andet at skabe et arkitektonisk fyrtårn for området.

Jammerbugt Kommune har valgt selv at finansiere byggeriet af Ny Aabybro Skole, og betale driften løbende. I andre OPP-projekter er det tilbudsgiver, som skal skaffe finansieringen,hvorved renter og afdrag på byggeriet bliver en del af den løbende driftsudgift.

Flemming Joseph Jensen, CEO i Sjælsø, udtaler:
- Vi opfatter OPP-markedet som et forretningsområde med stort potentiale for Sjælsø. For at håndtere OPP-projekter kræves, at byggeteknik, jura,
drift og finansiering går op i en højere enhed. Sjælsø har som projektudvikler mange af de nødvendige kompetencer i eget hus, hvilket er en stor konkurrencemæssig fordel.
Desuden har vi i forhold til vores kunder altid haft fokus på forhold som holdbarhed, fleksibilitet og lave driftsomkostninger. Vi har således altid set vores projekter i et langsigtet perspektiv, hvilket jo netop er selve tanken bag OPP. Derfor ser vi meget positivt på vores muligheder inden for det hastigt voksende OPP-marked.

Borgmesteren for Jammerbugt Kommune, Mogens Gade (V), udtaler:

- Kommunen har valgt den særlige OPP-udbudsform for at nå en løsning, hvor der er sikkerhed for økonomien både under udførelsen og i den efterfølgende driftsfase. et er tydeligt, at der i projektets udformning har været megetD nøje overvejelser om at skabe en holdbar skole på alle måder.
Der er således ikke bare tale om anvendelse af robuste stærke materialer, men også om tekniske fremtidssikrede løsninger og en arkitektur, som er æstetisk holdbar i fremtiden.


Om Ny Aabybro Skole:
Projekt: Samling af 1.000 elever på en ny og tidssvarende skole
Beliggenhed: Aabybro
Samlet areal: Ca. 12.000 kvadratmeter
Pris: Anlægsramme på 150 mio. kroner
Bygherre: J ammerbugt Kommune
Arkitekt: Cebra Arkitekter A/S
Projektering: Fra juli 2013
Ibrugtagning: August 2015
Udvikler: Sjælsø Danmark A/S, datterselskab i Sjælsø Gruppen A/S
 

Foto: Afdelingsdirektør i Sjælsø Gruppen, Carsten Raundahl.