Analyse: Ringe udsigter for OPP uden bedre rammer

Offentligt-private partnerskaber har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri, men brugen af modellen er fortsat begrænset, medmindre OPP får bedre rammebetingelser, konkluderer analyse

Offentligt-private partnerskaber har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri. Men brugen af modellen er fortsat begrænset, og det er tvivlsomt, om OPP vil blive anvendt meget hyppigere fremover med de nuværende rammebetingelser, hedder det i en meddelelse fra Kuben Management. Det hedder viddere:

- Siden det første danske OPP-projekt ved Vildbjerg skole i 2005 er 29 offentlige anlægs- og byggeop-gaver blevet til efter OPP-modellen. Da det samlede antal offentlige byggeprojekter årligt løber op iflere hundreder, må det konkluderes, at modellen fortsat endnu ikke for alvor har slået igennem iDanmark.

Ulemper og barrierer trumfer ofte gevinsterne

I teorien er gevinsterne ved OPP et større fokus på totaløkonomi og en bedre kvalitet i byggeriet. Fraprojektets start indtænkes samtlige faser, herunder drift og vedligehold. Det kan give bedre totaløkonomi. Samtidig giver ansvarsoverdragelsen den private bygherre et incitament til at vælge gode materialer og sikre optimale løsninger. Den langvarige leverandørkontrakt på typisk 20-30 år øger desuden budgetsikkerheden.

I virkelighedens verden risikerer gevinsterne dog ofte at trumfes af ulemperne i form af lav fleksibilitet i anvendelsen af byggeriet, høje transaktionsomkostninger ved OPP-projekter og dyrere privat finansiering. Deponeringsreglerne, som fjerner den umiddelbare finansieringsgevinst ved OPP, har derforværet en afgørende barriere for modellens udbredelse.

Samlet udbud er et alternativ

Der bør i det enkelte projekt udarbejdes et dækkende grundlag for beslutning om valg af OPP. Hvis ulemperne ved OPP i det konkrete tilfælde vurderes at være for store, bør det overvejes, om de mål, som anvendelsen af OPP sigter imod, kan nås på andre måder. Hensynet til totaløkonomi og bedre kvalitet kan i visse tilfælde formentlig opnås ligeså godt via en metode som samlet udbud af anlæg og drift (”OPP-light”).

En større udbredelse af OPP-modellen fremover kræver lempelser i deponeringsreglerne i forbindelse med finansieringen, eller at der på anden vis afsættes flere øremærkede midler til OPP. Erfaringen fra de seneste 10 år viser således, at uden fritagelse for deponeringsreglen er det kun få projekter, der gennemføres som OPP.

Hele analysen kan hentes her: Analyse