Start på første OPP-plejecenter

Byggeriet af Danmarks første plejecenter som Offentligt-Privat-Partnerskab er nu gået i gang med Dansk Boligbyg som totalentreprenør

Byggeriet af Danmarks første plejecenter som Offentligt-Privat-Partnerskab er nu gået i gang. Det første spadestik blev taget af Koldings borgmester samtidig med, at nedrivningen af det gamle og utidssvarende plejecenter i Vonsild er i gang. Det nye plejecenter med næsten 6.000 etagemeter og 60 plejeboliger skal være klar til ibrugtagning i marts 2015. Prisen for Vonsild Have plejecenter er godt en halv milliard kr.

Attendo A/S Danmark er ansvarlig for det samlede projekt, herunder for driften over 20 år efter at plejecentret er taget i brug. Attendo er Skandinaviens største omsorgs-virksomhed, og er etableret i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Attendo A/S Danmark er et datterselskab til Attendo AB Sverige. Virksomheden arbejder i ca. 100 kommuner med omsorg for ældre, og for borgere med funktionstab. Attendo har ca. 14.000 medarbejdere.

Dansk Boligbyg a/s er som totalentreprenør ansvarlig for opførelsen af plejecentret. Virksomheden er landsdækkende med hovedkontor i Horsens og afdelinger i Hobro, Odense og Roskilde – og har siden 2003 enten opført eller renoveret 20 projekter med ældre- og plejeboliger med et samlet etageareal på næsten 80.000 kvm.

Samarbejdspartnere i det team, der med Dansk Boligbyg a/s som totalentreprenør skal opføre det første OPP-plejecenter i Danmark, er arkitektfirmaerne Luplau & Poulsen og Hune & Elkjær, Århus, samt Terra Nova landskabsarkitekter, Kemp & Lauritzen og Niras.


Foto: Bygherrens repræsentant, borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune, og Dorte Kofod, chef for Attendo Danmark A/S (th.) tog sammen med lokale Vonsild-borgere det første spadestik til det nye Vonsild Have plejecenter. Det skete samtidig med, at entreprenørmaskiner arbejdede med nedrivning af bygningerne til det gamle og utidssvarende plejecenter.