Region Sjælland første bag OPP-projekt på sygehus

Region Sjælland ønsker privat virksomhed til opføre ny bygning til stråleterapi på Næstved Sygehus

Region Sjælland ønsker, at en privat virksomhed skal overtage den eksisterende stråleterapibygning på Næstved Sygehus, opføre en ny bygning til stråleterapi og være ansvarlig for det udvendige vedligehold af bygningerne i en 10-årig periode. Der annonceres nu efter virksomheder, der vil byde ind på denne opgave.

Et enigt regionsråd besluttede i august, at udvidelsen af stråleterapien på Næstved Sygehus skal gennemføres som et såkaldt offentligt-privat partnerskab (OPP). Regionen er nu så langt med planlægningen, at der annonceres efter virksomheder, som vil forsøge at blive prækvalificeret til at byde på opgaven. Dermed begynder konturerne af det første OPP-projekt på hospitalsområdet i Danmark nu at tegne sig.

- Vi håber at få tilbud fra en række virksomheder eller konsortier, som ønsker at overtage vores eksisterende stråleterapibygning, bygge en ny til os og varetage det udvendige vedligehold af bygningerne, siger regionsrådsformand Steen Bach Nielsen, Region Sjælland.

- Samtidig ønsker vi at gøre brug af OPP-samarbejdet med det formål at få gavn af en forbedret økonomisk løsning, hvor risikoen i anlægsfasen og i driftsfasen overføres til en privat leverandør, og vi forventer, at der vil være en række synergier i samarbejdet med den private part. Kort og godt tror vi, at vi får mere for pengene med en OPP-model, fortsætter Steen Bach Nielsen.

Kernen i projektet er, at en leverandør overtager det totaløkonomiske ansvar for stråleterapibygningen, herunder opførelse af en tilbygning, finansiering samt udvendig drift og vedligeholdelse i en 10-årig periode. Region Sjælland betaler en husleje til OPP-leverandøren i den 10-årige kontraktperiode. Når kontrakten ophører, er det planen, at Region Sjælland køber bygningerne tilbage til en forudberegnet pris. Leverandørens samlede anlægsinvestering til overtagelse af de eksisterende bygninger og opførelse af tilbygningen forventes at være cirka 100-120 mio. kroner eksklusive moms.

- Projektet er innovativt i en offentlig-privat sammenhæng, i og med at projektet inkluderer overtagelse af en eksisterende bygning. Samtidig forventer vi, at udbudsmaterialet vil indeholde muligheden for, at tilbudsgiverne kan tilbyde en incitamentsordning, hvor der indarbejdes en profitdelingsmekanisme i forhold til energioptimeringer siger, siger Steen Bach Nielsen.

Endeligt opfatter Region Sjælland udbuddet som et pilotprojekt i forhold til at afprøve OPP-samarbejdsformen med henblik på de kommende store byggerier på sygehusområdet i regionen.