Stort svømmeland realiseres

Svømmeland på 6.700 kvm med en byggesum på 214 mio. kr. opføres i Randers som OPP-projekt

Et politisk flertal i Randers byråd har nu godkendt en aftale om et 6700 kvadratmeter stort svømmeland, som forventes vil stå klar til brug i august 2014.

Opførelsen skal ske som et såkaldt OPP-projekt. Det vil sige at en privat partner etablerer, ejer og driver svømmelandet. Imens Randers Kommune lejer et antal timer i svømmebadet til særlige formål som skolesvømning, foreningssvømning, terapi og genoptræning.

Beslutningen i byrådet førte til et udbud og senere konkrete forhandlinger om svømmelandets udførelse, opførelse og drift. I begyndelsen af 2012 gav byrådsflertallet forvaltningen mandat til at forhandle en aftale på plads med Gribskov Gruppen, Arbejdernes Landsbank og LR-kredit. Det er denne aftale, som nu er endelig godkendt af samme flertal.

Svømmelandet bliver Danmarks første og største offentlig-private partnerskab, OPP, inden for kultur- og fritidsområdet. Aftalen indeholder opførelse af et 6.700 kvm. svømmeland med både 50 meter bassin til konkurrencesvømmere og motionister, et separat morskabsområde med to vandrutsjebaner og andre legeredskaber, varmtvandsbassin til genoptræning, stort wellnessområde og udendørs gårdhave med spabade, sauna, og direkte adgang fra svømmebadet. Der vil i hele projektet være fokus på optimale forhold for handicappede.

Arbejdernes Landsbank og LR-kredit investerer sammen de 214 millioner, som svømmebadet koster at opføre. Og banken stiller desuden en bankgaranti under byggeperiode. Det sikrer, at kommunen ikke skal have en eneste krone op af kassen for at få opført svømmelandet. Herefter indgås en 30-årig kontrakt, hvor kommunen køber en råderet over faciliteterne. I øvrigt drives svømmelandet på kommerciel basis. Aftalen sikrer, at Randers Kommune får en afløser for det 40 år gamle og nedslidte Kærsmindebadet. Når svømmelandet tages i brug, skal kommunen årligt betale 11,5 millioner kroner i de 30 år, som kontrakten løber. I dag betaler Randers Kommune 6,5 millioner kroner årligt for driften af Kærsmindebadet, hertil skal der lægges udgifter til vedligeholdelse, som kommunen helt slippe for i det nye svømmeland på grund af aftalens konstruktion.

Hidtil har kun ganske få kommuner benyttet sig af et sådant offentligt privat partnerskab, OPP. I et OPP går det offentlige i samarbejde med et privat selskab for at få opført et nyt byggeri. Samarbejdet er kendetegnet ved at opførelse og drift tænkes sammen, sådan som det for eksempel er set ved opførelse af Storebæltsbroen.