Frygt for tomme skolebygninger

Undersøgelse fra Lokale- og Anlægsfonden viser, at mange folkeskoler lukkes uden planer om den fremtidige brug

Det er besluttet at lukke 121 folkeskolebygninger i 2011. Men der er ikke lagt planer for mere end halvdelen af bygningerne og dermed kan mange tidligere folkeskoler komme til at stå tomme. Lokale- og Anlægsfonden opfordrer kommunerne til at tænke kreativt og gøre tomme skolebygninger til nye samlingssteder for lokalområderne.

Lokale- og Anlægsfonden har fået svar fra samtlige landets kommuner i en undersøgelse af hvor mange folkeskoler, det er politisk besluttet at lukke i 2011. Resultatet er, at 39 kommuner skal lukke 121 folkeskoler. I mere end halvdelen af tilfældene ved kommunerne ikke, hvad der skal ske med de tidligere skolebygninger.

Trist præg på lokalområde

44 folkeskoler bliver lukket en gang for alle, uden at det vides, om de skal overgå til andet formål, sælges eller bare stå tomme. Dertil kommer 28 skoler, der bliver sat til salg, men uden at det særligt mange steder vides, om der er nogen potentielle købere til de ofte store bygninger.

Det betyder, at der mange steder kommer til at stå tomme skolebygninger, hvor der tidligere var liv og lys. Da mange af skolebygningerne ligger centralt placeret i mindre byer, vil tomme skolebygninger sætte et tydeligt og trist præg på dagligdagen for mange lokalområder. Mange steder er folkeskolerne mere end skoler - det er også et samlingssted om aftenen for en række aktiviteter inden for idræt og foreningsliv.

Ønsker samarbejde med kommuner

Lokale- og Anlægsfonden er derfor interesseret i at indgå i samarbejder med kommuner, der tør prøve nytænkende løsninger for nedlagte skolebygninger frem for at lukke og låse dørene for altid.

- Undersøgelsen viser, at der mange steder lukkes skoler uden, at der er lagt planer for bygningernes fremtidige brug. Derfor bliver de mange steder sat til salg med stor risiko for at stå tomme i mange år. En alternativ mulighed er at nytænke brugen af de store bygningsmasser. Kreative løsninger kan tages i brug og gøre tomme skolebygninger - eller dele af dem - til moderne samlingssteder for et bredt felt af et lokalområdes fritidsaktiviteter, siger Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden.

Et enkelt projekt er allerede på vej i Skagen, hvor en lukket skole omdannes til kulturhus for både lokale beboere og turister. Lokale- og Anlægsfonden kan derudover støtte et par eksempelprojekter yderligere, der med fokus på nytænkning og kvalitet formår at ændre tidligere folkeskolebygninger til nye formål inden for idræt, kultur og fritid.