Jönsson skal renovere to københavnske folkeskoler

Jönsson a/s skal helhedsrenovere to københavnske folkeskoler - Tove Dit-levsens Skole og Højdevangens Skole

Jönsson a/s skal helhedsrenovere to københavnske folkeskoler - Tove Dit-levsens Skole og Højdevangens Skole. Projekteringen finder sted lige nu og forventet opstart af udførelse er maj 2014.

Opgaven er en totalentreprise i partnering, hvor Jönsson a/s danner team med Kant Arkitekter og rådgivningsvirksomheden ALECTIA. Københavns Kommunes ønske er at komme genopretningsbehovet til livs på de to folkeskoler. For hver af skolerne vil helhedsrenoveringen omfatte udvendig og ind-vendig renovering, modernisering, energirenovering, klimatilpasning og arbejde med tilgængelighed.
Grundtanken i helhedsrenoveringen er at samle og koordinere indsatsen på de forskellige områder, så der opnås størst mulig effektivitet og synergieffekt.

- Jönsson a/s har stor erfaring med renovering og ombygning af skoler og de særlige hensyn det kræver, når skolen er i brug under byggeriet. Vi ser frem til i samarbejde med Kant Arkitekter og ALECTIA at skabe et værdifuldt og helstøbt resultat, som vil komme skolens brugere til gode mange år ud i fremtiden, siger Robert Mayer, adm. direktør i Jönsson a/s.

Jönsson a/s har tidligere stået for en gennemgribende indvendig renovering og om-bygning af Tove Ditlevsens Skole i 2009 - 2010. Pt. er Jönsson a/s derudover total-entreprenører på opførelsen af 6.000 m² nybygning og 13.000 m² terrænarbejde på Kirkebjerg Skole i Vanløse.