ActivBoards til alle skoler

Hvidovre Kommune har besluttet, at kommunens 11 folkeskoler skal have interaktive læringstavler i samtlige klasselokaler – i alt 250 interaktive klasse- og faglokaler

- Da vi forsøgte os med vores første interaktive tavle, fik vi øjnene op for nye didaktiske muligheder for at inddrage andre medier og ikke mindst få eleverne til at blive en mere aktiv del af undervisningen, fortæller Ole Møller Laursen, der er afdelingsleder på Holmegårdsskolen i Hvidovre.

Holmegårdsskolen fik i 2006 installeret sine første interaktive tavler i fysiklokalerne.  Calamus Danmark leverede over et par år en halv snes ActivBoards fra den engelske producent Promethean, der beskæftiger mange lærere i sin udviklingsafdeling. De har udviklet den tilhørende gratis software ActivInspire.

Lysstyrken er vigtig

Hvidovre Kommune tog i 2008 en politisk beslutning om, at samtlige kommunens skoler skal have installeret interaktive læringstavler. Calamus, der med virkning fra i år er blevet en del af Atea A/S, fik ordren gennem et udbud. Torben Hessilt, der er skolekonsulent for IT og medier i Hvidovre Kommunes IT-afdeling, fortæller:

- Da vi går i udbud, har vi  allerede 135 ActiveBoards på kommunes skoler og flere lærere, der allerede kender og er uddannet i brugen af disse tavler. Calamus er i stand til at honorere samtlige kravspecifikationer, herunder lysstyrken. Det er alfa og omega, at vi kan læse, hvad der står på tavlerne, når lyset udefra skinner direkte ind ad vinduerne – vi har nemlig ingen gardiner, siger han.

Spydspidser viser vejen

Holmegårdsskolen er den første af kommunens skoler, der har fået implementeret ActiveBoards i samtlige klasselokaler samt det pædagogiske læringscenter. En lærer og en skolebibliotekar er af Calamus blevet uddannet til superbrugere – også kaldet spydspidser – af de interaktive tavler.

- Succesen med en sådan løsning er afhængig af, om man har en synlig skoleledelse, der går ind for it på skolen. Hvis det er tilfældet, har man langt større mulighed for at engagere spydspidserne, der gør et stort stykke arbejde i at støtte resten af lærerkorpset med deres viden og med at få integreret løsningen i dagligdagen, siger skolekonsulent Torben Hessilt.

Møder eleverne i deres egen verden

De teknikhungrende elever har nu fået erstattet den traditionelle kridttavleundervisning med nye, bedre, hurtigere og langt mere intuitive metoder i forhold til at lære.

- Vi er gået fra de gamle grønne tavler til levende billeder. Før i tiden stod læreren ved tavlen med en lille bog og pegede på noget, som eleverne nærmest ikke kunne få øje på. Nu visualiserer vi undervisningen for eleverne – alt kommer op på den interaktive tavle, og hurtigt googler vi de informationer, vi står og mangler, fortæller lærer og spydspids Kasper Nielsen.