10 mio. kr. til omdannelse af lukkede folkeskoler

Lokale og Anlægsfonden har bevilget 10 mio. kr. til et udviklingsforløb, hvor op til tre lukkede folkeskoler skal omdannes til nye formål inden for idræt, kultur og fritid.

Der bliver fortsat lukket folkeskolebygninger over hele landet. Det betyder, at mange mindre byer mister en central livsnerve. En undersøgelse foretaget af Lokale og Anlægsfonden viser, at en tredjedel af de folkeskolebygninger, der blev lukket i 2011, stadig står tomme. Det vil Fonden gerne gøre noget ved og erstatte lukkede bygningers mørke vinduer og tomme gange med lys og nye aktivitetsrum. I mange små byer er skolerne nemlig ofte det eneste sted, hvor beboerne kan samles til foreningsaktiviteter og andre former for fælles oplevelser.

Fonden har allerede sidste år givet støtte til omdannelsen af en nedlagt folkeskole i Gudum til et nyt samlingssted for den lille by nær Lemvig. Projektet er et første pilotprojekt med omdannelse af lukkede folkeskoler i mindre bysamfund til nye aktiviteter.

Der er dog fortsat god grund til skabe flere eksempler på, hvordan de lukkede skolebygninger kan forandres og genoplives med nye aktiviteter. Bygningerne kan være meget forskellige, men med det til fælles, at de typisk rummer faglokaler, fællesarealer og ofte større udearealer, der rummer stort potentiale for omdannelse til nye aktivitetshuse for lokalområderne.

Fem poler

Inspirationen til det kommende udviklingsforløb, hvor der skal findes tre eksempler på lukkede folkeskolebygninger, der med fordel kan omdannes til nye aktiviteter, skal findes i fem ”poler”. De fem poler karakteriserer den typiske brug og funktionalitet som man kan forestille sig, at de omdannede skoler i større eller mindre grad skal rumme. Polerne er beskrevet som ”Forsamlingshuset”, ”Værkstedet”, ”Kulturhuset”, ”Folkeoplysningshuset” og ”Bevægelseshuset”.

Udviklingsforløbet bliver indledt med en invitation til interesserede bygherrer og arkitekter, som kan søge om at deltage i forløbet. Op til otte arkitektvirksomheder og op til fem bygherrer, der har lyst til at omdanne en lukket folkeskolebygning, udvælges til en første udviklingsfase. Derefter parres tre udvalgte arkitektteams med op til tre udvalgte byggeprojekter.

Invitationen til at ansøge om at komme med i processen og en beskrivelse af kriterierne for at deltage i forløbet offentliggøres i marts i år.

Torben Frølich, direktør i Lokale og Anlægsfonden, siger om det kommende udviklingsforløb:

”Der er rige og varierede muligheder for at omdanne lukkede folkeskolebygninger til ny brug, og det stiller store krav til kreativiteten både i forhold til arkitektur og funktionalitet. I mange mindre byer mangler der et mødested i hverdagen efter at skolerne er lukket. Lokale og Anlægsfonden vil med dette udviklingsforløb fortsat gøre en indsats for at vise, hvordan de lukkede skolebygninger fortsat kan holdes i live med nye aktiviteter til glæde for både børn, unge og ældre.”