Modelprogrammer skal forbedre velfærdsbyggeri

Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania er gået sammen med KL om arbejdet med modelprogrammer for fremtidens institutioner

Nye modelprogrammer skal inspirere om fremtidens folkeskoler, plejeboliger og daginstitutioner. Hermed bliver der let adgang til ideer og opdateret viden, der kan hjælpe og inspirere bygherrer og andre interesserede, så den fysiske udformning, den arkitektoniske kvalitet og indretningen af velfærdsbygninger på bedst mulig måde kan danne de optimale rammer for velfærdsydelser af høj kvalitet.

Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania er gået sammen med KL om arbejdet med modelprogrammer for fremtidens institutioner for at understøtte og inspirere kommunerne, når de skal investere i nye daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Modelprogrammerne indeholder den nyeste viden om brugernes behov for fysiske rammer, viden om arkitektur og byggeri på områder som f.eks. energi, indeklima, byggematerialer og totaløkonomi.

- Modelprogrammerne er et dynamisk redskab til at nytænke vores velfærdsbyggeri i dets mange stadier. Derfor har vi brug for at optimere, opdatere og kvalificere den viden, de indeholder. Jeg håber og tror, at de mange forskelligartede aktører vil bruge www.modelprogram.dk i deres arbejde – ikke kun i begyndelsen til inspiration og til at få viden om, hvordan man kan bygge for velfærd, men også løbende til at finde ny viden og læse om andres erfaringer, siger vicedirektør Søren Tegen Pedersen, Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Modelprogrammerne for fremtidens institutioner er lige nu på arbejde i virkeligheden. Syv kommuner har fået tildelt midler fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania til at afholde i alt ti konkurrencer om nybyggeri, ombygninger og renoveringer af velfærdsbyggeri med udgangspunkt i modelprogrammerne. Opdateringen af modelprogrammerne vil især ske på basis af de syv kommuners erfaringer sammen med input fra et fagligt videnpanel, bestående af eksperter fra f.eks. uddannelsesinstitutioner og private virksomheder med specialisering inden for området. En evaluator vil gennemgå såvel anvendelsen af modelprogrammerne som det endelige byggeri, når det står færdigt.

Bygherreforeningen står for den nye webportal www.modelprogram.dk, der lanceres idag, 30. november. Her skal den viden, som modelprogrammerne indeholder, opdateres og kvalificeres i forhold til erfaringerne fra kommunernes arbejde med dem og brugernes behov.