Aarhus Arkitekterne venter øget indtjening

Aarhus Arkitekterne kom ud af sidste regnskabsår med et overskud på 0,7 mio. kr. - øget resultat forventes i indeværende regnskabsår

Aarhus Arkitekterne kom ud af deres seneste regnskabsår 09/10 med et overskud på 0, 68 mio. kr. mod 0,46 mio. kr. året før.

Virksomheden skriver i sin ledelsesberetning, at aktivitetsniveauetr har været tilfredsstillende og at resultatet anses for at være tilfredsstillende, finanskrisens betydning for markedsvilkårene taget i betragtning. Endelig forventer virksomheden et forbedret resultat for indeværende regnskabsår.Tegnestuen havde ved udgangen´af regnskabsåret 45 ansatte mod 47 året før

Aarhus Arkitekterne har senest sammen entasis, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Alectia og kulturkonsulent Nueva vundet delprojektet om kommunale arbejdspladser i den store, ambitiøse arkitektkonkurrence om byfornyelse af Viby Syd. I slutningen af sidste år fik tegnestuen tildelt Skanderborg Kommunes arkitekturpris for sansehuset Snoezelhuset i Landsbyen Sølund i Skanderborg.