Krisestyring gav resultat

JJW Arkitekter A/S kom ud af 2010 med et før-skat resultat på godt en million kroner mod et nulresultat året før

JJW Arkitekter A/S på Frederiksberg formåede at komme gennem 2010 med et positivt resultat - en før-skat indtjening på godt en mio. kr. mod et nulresultat i 2009, takket være stram økonomisk krisestyring.

Som mange andre virksomheer i samme branche oplevede JJW Arkitekter A/S i 2010 en vigende tilgang af ordrer og dermed også vigende omsætning - den faldt til 37,5 mio. kr. i 2010 mod 45 mio. kr. året før. Virksomheden var i første kvartal 2010 konfronteret med et første kvartal, der udviste et underskud på 1,2 mio. kr. som det lykkedes at minimere gennem året - trods større investeringer i opsøgende arbejde på at få flere ordrer, ikke mindst inden for sundhedsområdet.

Som årsag til det positive resultat fremhæver virksomhedens ledelse selv, at virksomheden har øget sit fokus på at arbejde mere strategisk og konstruktivt med risikostyring.

Selvom virksomheden for 2011 forventer en lidt lavere omsætning i niveauet 33-35 mio. kr., er der samtidig forventning om at kunne styrke indtjeningen i forhold til 2010.