KHR arkitekter A/S venter overskud i 2011

Efter en række år med underskud venter arkitektvirksomheden KHR Arkitekter overskud for 2011

Arkitektvirksomheden KHR arkitekter A/S i København er på vej mod overskud i 2011 efter tre år med underskud. Virksomheden kom ud af 2010 med en omsætning på 33,6 mio. kr. mod 37,6 mio. kr. året før, mens nettoresultatet blev et beskedent minus på 53.000 kr. mod et underskud på 1,3 mio. kr. året før.

Som årsag til den reducerede omsætning forklarer selskabet i sin årsrapport, at der gennem det foregående år har været stor konkurrence om et begrænset antal opgaver, hvor der er brugt store ressourcer på at deltage i arkitektkonkurrencer, hvilket har været meget omkostningskrævende. Ledelsen konstaterer dog, at disse omkostninger har været nødvendige for at kunne skabe et indtjeningsgrundlag fremover.

Ifølge virksomhedens administrerende direktør Henrik Danielsen forventer virksomheden at komme ud af 2011 med overskud.