Bjarke Ingels i rekordomsætning

Bjarke Ingels Group A/S øgede i 2010 bruttofortjenesten til 32,9 mio. kr. mod 24,3 mio. kr. året før - antallet af ansatte blev øget med næsten 50 procent i 2010

Bjarke Ingels Group A/S med den stærkt profilerede arkitekt Bjarke Ingels i front opnåede i regnskabsåret 2010 en rekordomsætning med en bruttofortjeneste på 32,9 mio. kr. mod 24,3 mio. kr. året før. Til gengæld har regnskabsåret været præget af omkostningskrævende vækst og markedsføring, så nettoindtjeningen blev på knap 0,8 mio. kr. mod knap 1,9 mio. kr. året før.

Årets resultat var dog ifølge virksomhedens ledelse bedre end forventet grundet en højere prissætning på opgaver, der blev igangsat i andet halvår. Selskabets ledelse fremhæver desuden, at der til stadighed er fokus på en stram styring af driften og tilpasning af kapaciteten.

Virksomheden har måttet rekruttere en del nye medarbejdere og ved udgangen af regnskabsåret rummede virksomheden 95 ansatte mod 65 året før. Og væksten fortsætter, idet selskabets ledelse for 2011 forventer stigende aktivitet samt en indtjening, der ligger højere end indtjeningen for 2010. Bl.a. er der i 2011 åbnet et kontor i New York som forventes at medføre en øget tilgang af ordrer fra det nord- og sydamerikanske marked.