Dorte Mandrup Arkitekter ApS ser lysere på 2011

Tre år med underskud i Dorte Mandrup Arkitekter ApS forventes at blive afløst af overskud i indeværende regnskabsår

Stoppede og udskudte byggeprojekter som følge af den finansielle krise har præget den økonomiske udvikling i Dorte Mandrup Arkitekter ApS for regnskabsåret 2009/2010. Dertil kommer, at tiltag med tilpasning af omkostningerne til en lavere aktivitet har haft en forsinket effekt.

Resultatet er blevet et underskud på 2,5 mio. kr. mod et underskud på knap 2,3 mio. kr. i det foregående regnskabsår. Tilsammen har det drænet selskabet for så megen egenkapital, at der er blevet tilført godt 4 mio. kr. i ansvarlig lånekapital. Efterfølgende er der i virksomheden foretaget yderligere besparelser og virksomheden forventer ifølge årsrapportens ledelsesberetning en positiv indtjening i de efterfølgende år.

Arkitektfirmaet nævner selv, at der siden regnskabsafslutningen er indgået kontrakter om flere projekteringsopgaver – f.eks. projektet Gota Media i Kalmar som er under udarbejdelse. Det samme gælder projektering af en idræts-og daginstituion i Sydhavnen og en tilbygning til Vanløse Skole. Dertil kommer, at flere projekter, der tidligere var på pause siden er blevet igangsat – hvilket ifølge årsrapporten understreger ledelsens positive forventninger til fremtiden.