Konstruktionsfejl årsag til tag-kollaps

At taget på Club Danmark Hallen kollapsede efter snebelastning skyldes fejl i dimensioneringen, fremgår det af rapport fra Erhvervs- og Byggestyrelsen

I forbindelse med det alvorlige kollaps af taget på Club Danmark Hallen har Erhvervs- og Byggestyrelsen fået gennemført en undersøgelse af årsagerne til kollapset.

Rapporten vurderer, at der var fejl i dimensioneringen og opførelsen af hallen. Fejlene sammen med ophobning af sne på taget førte til kollapset. Undersøgelsen viser også, at beregningerne for bygningens sikkerhed ikke stemmer overens med den måde, bygningen faktisk er opført på.

Vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Søren Tegen Pedersen:

- Jeg er glad for, at vi i rapporten har fået belyst årsagerne til kollapset. Rapporten viser, at der har været væsentlige fejl ved hallen, og for at forhindre lignende alvorlige kollaps vil vi nu igangsætte en række initiativer. Først og fremmest vil vi tage kontakt til kommuner og ejere af haller og opfordre dem til at kontrollere særligt haller med store spændvidder.

I haller som Club Danmark Hallen er faren for alvorlige personskader stor, fordi der normalt er mange mennesker samlet i disse store haller. Til at understøtte arbejdet med undersøgelsen af haller, vil styrelsen snarest offentliggøre informationsmateriale, som beskriver bygningstyper og konstruktioner, hvor der kan være risiko for kollaps.

Club Danmark Hallen er opført i 1998, og rapporten vurderer, at såfremt hallen havde været opført og kontrolleret efter de nuværende regler, kunne kollapset med stor sandsynlighed have været forhindret.