Omfattende byggesjusk i Grønland

Dårlig byggeledelse skyld i mange dyre og tidskrævende fejl i det grønlandske selvstyres byggeprojekter

Det grønlandske selvstyre er ofte en uprofessionel bygherre. Det har vist sig ved flere af selvstyrets nyere byggerier, der ifølge Grønlands boligminister, Siverth K. Heilmann, ‘har opleveret problemer med kvaliteten af det udførte arbejde i et ganske uacceptabelt omfang, hedder det i en meddelelse fra Byggecentrum.

- Det er en kendsgerning, at Selvstyret som bygherre ved flere nyere byggerier har oplevet problemer med kvaliteten af det udførte arbejde i et ganske uacceptabelt omfang. Således har det kostet samfundet masser af tid og mange penge at få udbedret fejl og mangler, der for en stor del må tilskrives svigt i byggeledelsen. Dette er endda i flere tilfælde direkte erkendt af det byggetilsyn, som af den offentlige bygherre har været ansat til at varetage opgaven, sagde Siverth K. Heilmann således i forbindelse med e række kursusdage om problemet i slutningen af maj.

- En række af disse kvalitetsproblemer menes at kunne henføres til dårlig eller mangelfuld byggeledelse. Medvirkende til dette kan meget vel være, at der hos aktørerne hersker en uens opfattelse af byggeriets og projektets forløb og resultat. Men med til billedet hører sandsynligvis også, at bygherrer ikke er klædt på til at stille de fornødne krav til projekt, dokumentation og byggeledelse. Det kan også tænkes, at rådgivernes eller de udførendes utilstrækkelige afstemning af forventninger med bygherren i forhold til tid, økonomi og kvalitet kan spille ind. Det er således en generel opfattelse, at svigt fra byggeledelsens side i en række konkrete projekter har ledt til forsinkelser, fordyrelser og/eller utilfredsstillende kvalitet af byggeriet, forklarer Siverth K. Heilmann til avisen Sermitsiaq.

Derfor har selvstyret bedt SBi, Statens Byggeforskningsinstitut, om at analysere kvalitetsproblemerne. Analysen peger på, at problemerne kan afhjælpes ved at styrke de nødvendige kompetencer hos byggesagens forskellige ledere.

Det anvendte foto viser ikke byggeri, der er ramt af byggesjusk.