Bygherrer frygter byggeboom

Analyse fra Bygherreforeningen viser, at antallet af større byggeprojekter vil øges med 50 procent over de næste to år - bygherrerne frygter overophedning og byggefejl

Bygherreforeningen har analyseret 2.500 planlagte byggeprojekter hver til en værdi over 50 mio. kr. Analysen peger på, at omfanget af projekter i den størrelsesorden vil stige med mere end 50 pct. over de næste to år, hvilket kan skabe en øget omsætning i byggeriet på 10-15 mia. kr. om året. De store milliardprojekter vil presse entreprenørerne og kan føre til flere fejl, frygter foreningen

Og den opgave har de danske bygherrer slet ikke kapacitet til at magte. Tværtimod vil det sætte markedet under pres.

- Vi styrer direkte mod problemer, siger direktør i Bygherreforeningen, Henrik L. Bang til for jp.dk

Det skyldes bl.a., at store offentlige investeringer vil betyde, at der i de kommende år vil blive udbudt mange af de rigtig store projekter. Det hedder i rapporten bl.a.:

"Der er for både universiteter og hospitaler tale om fåmeget store projekter og stigningen fra 2012 til 2015på 7 mia. årligt skal ses som udfordring i forhold til det
forholdsvis begrænsede antal store entreprenørvirksomheder og deres omsætning. Ser man nærmere på de meget komplicerede projekter, er det tydeligt, at der er tale om få, men meget store projekter (typisk på mere end 1 mia. kr.). Det er altså ikke bare en sum af en række mindre projekter, der kan løftes af mange mellemstore entreprenører – det er projekter, der som udgangspunkt henvender sig til de største entreprenører på markedet"

- Hidtil har man troet, at markedet ville være i stand til at absorbere det, men det lader sig ikke gøre. Entreprenørerne kan vælge og vrage mellem opgaverne, og man har allerede taget de opgaver ind, som de kan magte, forklarer Henrik L. Bang.

I analysen peges der på, at de kommende års store projekter og den manglende kapacitet hos entreprenørerne dels kan føre til højere priser og dels kan føre til flere fejl i byggerierne. Samtidig stiger risikoen for forsinkelser i byggerierne.

I analysen hedder det om pris:"Samtidigheden af de mange store projekter vil kunne give højere priser på grund af mangel på enten materialer eller specialkompetencer. De komplekse projekter kan også resultere i højere risikotillæg fra entreprenørerne". Om kvalitet hedder det: "I tider med et ophedet marked har der traditionelt været flere fejl og mangler. Splittes projekterne op i mange delenterpriser, kan dette også øge sandsynligheden for fejl, hvis styringen er utilstrækkelig" Og om tid siges der: "Kompleksiteten af projekter er altid en udfordring og jo mere komplekse jo større sandsynlighed for uforudsete forhold, der betyder forsinkelser. Endvidere kan utilstrækkelig budgettering betyde, at udbud annulleres og går om. Det koster også tid."

I håb om at finde løsninger forventer Bygherreforeningen hjælp fra politisk side.

- Udbudsreglerne er ofte en hindring for bedre dialog og samarbejde, når det gælder udbud. Så vi har brug for politisk hjælp til at løse det problem, vi står overfor. Som branche kan vi kun operere inden for lovgivningen, og den modarbejder os på det her område. Eksempelvis er mulighederne for dialog mellem bygherre og bydende i dag meget begrænsede i den nuværende lovgivning – særligt når vi sammenligner os med udlandet, siger Henrik L. Bang til jp.dk.

Hos Dansk Byggeri dæmper man dog forventningerne til det fremtidige byggeri:

- Rapporten viser kun en del af virksomheden. Den fokuserer på ét segment inden for bygge- og anlægsbranchen, nemlig det offentlige byggeri. Vores vurdering er, at den samlede bygge- og anlægsaktivitet vil falde fra 2014 til 2015, siger Bo Sandberg, som er cheføkonom i Dansk Byggeri til epn.dk.

Bo Sandberg peger på, at der er meget lidt privat byggeri i øjeblikket, og samtidig begynder byggeopgaver efter et år med mange stormskader nu også at falde bort.

 

Kilde: Bygherreforeningen, jp.dk, epn.dk