Konstruktørforeningen foreslår havarikommission

Den seneste tids kollaps af en bro og en beboelsesejendom får Konstruktørforeningen til at foreslå en havarikommisson for byggeri og anlæg

Først havde vi sagen om den kollapsede bro ved Nærum, som kollapsede hen over en af Storkøbenhavns mest befærdede motorveje. Dernæst kollapsede en beboelsesejendom i Frederikshavn under en renovering. Mirakuløst nok kom ingen til skade, hverken da broen eller beboelsesejendommen kollapsede.

Men så godt går det måske ikke næste gang. Det får Konstruktørforeningen til at foreslå, at der etableres en havarikommission eller ulykkesgruppe for byggeri og anlæg efter samme forbillede, som det vi har på trafikområdet.

Et spørgsmål om troværdighed

Efter kollapset i Frederikshavn har NCC selv foranstaltet en undersøgelse af forløbet og var hurtigt på banen med en række sandsynlige forklaringer på, hvad der var sket og hvorfor.  

Om det siger formand for KF Gert Johansen:

”Jeg har ingen som helst grund til tro, at NCC ikke undersøger sagen meget grundigt. Jeg er sikker på, at virksomheden selv gerne vil helt til bunds i sagen. De tager også forlods det fulde ansvar for hændelsen, hvilket egentlig er meget prisværdige og måske også helt oplagt. Alligevel peger NCC da også i deres foreløbige konklusion - ikke helt uventet - på, at der er mangler i rådgivernes projekt og i koordineringen.”

Det gør formanden skeptisk over for, at man undersøger sig selv i den slags sager. Han siger:

”En som er part i sagen, vil både have blinde vinkler og i øvrigt være tilbøjelige til at sende ansvaret videre. Derfor mener vi i KF, at den slags undersøgelser altid bør udføres af et uvildigt organ, som kan sikre, at alle sten bliver vendt, og at troværdigheden af undersøgelsen er helt i top. Det har både betydning for den endelige konklusion og det efterfølgende retsopgør.”

Uvildighed er vigtig for videndelingen

Men uvildigheden spiller også en stor rolle for videndelingen.

”Vi bliver kun bedre til at hindre fejl, der kan føre til ulykker, hvis vi har en systematisk indsamling af årsager og virkninger af, hvad der gik galt. Det kan kun ske gennem en bredt sammensat gruppe af uafhængige bygningsprofessionelle, der i hvert enkelt ulykkestilfælde stå for udredning, rapportering og dataindsamling,” siger Gert Johansen.

KF fremsatte også forlaget om en havarikommission i forbindelse med kollapset af Siemens Arena i 2003.

”Nu prøver vi nok en gang at opfordre politikere og branchen til hurtigt muligt at etablere denne uafhængige instans, så vi kan lære af fejlene og undgå dem fremover,” slutter Gert Johansen.