Byggefejl

Bygge-kollaps burde være forudset

SBi fastslår årsagerne til kollaps og opfordrer alle byggeriets parter til fremadrettet at skærpe procedurerne ved bygningsrenoveringer

Konstruktørforeningen foreslår havarikommission

Den seneste tids kollaps af en bro og en beboelsesejendom får Konstruktørforeningen til at foreslå en havarikommisson for byggeri og anlæg

Bygherrer frygter byggeboom

Analyse fra Bygherreforeningen viser, at antallet af større byggeprojekter vil øges med 50 procent over de næste to år - bygherrerne frygter overophedning og byggefejl

Omfattende byggesjusk i Grønland

Dårlig byggeledelse skyld i mange dyre og tidskrævende fejl i det grønlandske selvstyres byggeprojekter

Kvalitetssikring giver færre fejl og mangler

Erhvervs- og byggestyrelsens årlige analyse byggeriet viser et fald i hyppigheden af fejl og mangler i byggeriet

Konstruktionsfejl årsag til tag-kollaps

At taget på Club Danmark Hallen kollapsede efter snebelastning skyldes fejl i dimensioneringen, fremgår det af rapport fra Erhvervs- og Byggestyrelsen

Stadig mange fejl i byggeriet

To nye rapporter viser udviklingen i fejl og mangler i byggeriet. Der har været fald i niveauet fra 2001 til 2005.

Undgå afrivning af tagdækning

I forbindelse med storm konstateres i enkelte tilfælde afrivning af tagmembran (tagpap og -folie) og isolering på flade tage eller med lav hældning.

Tagkollaps undersøges

Er det byggesjusk eller manglende årvågenhed fra ejerne, der er skyld i, at tage knækker sammen under snemasserne? Det vil Erhvervs- og Byggestyrelsen forsøge at finde ud af efter