Vigtigt med logistik og overblik

Mange halkomplekser lider af mange påbygninger, som forringer logistik og funktionalitet – der er behov for at anvende en helhedsplan, påpeger arkitektfirmaet Poulsen & Partnere
Tekst: 

- Byggeri til sports- og fritidsbrug bruges som oftest 16-18 timer i døgnet og af en lang række brugere med forskellige behov. Derfor er logistik, funktionalitet og robusthed vigtige nøgleord, og der skal som udgangspunkt tages højde for, at mange større idrætsanlæg indeholder flere funktioner, og at mange brugere kombinerer forskellige tilbud i deres besøg, siger Erik Rønde Andersen, arkitekt m.a.a. fra arkitektfirmaet Poulsen & Partnere i Århus.

Synlige aktiviteter

- Det er afgørende, at man som ny gæst, såvel som garvet bruger, hurtigt kan overskue halkomplekset, at der er en logik i ankomstområdet, og at de forskellige tilbud præsenteres. Det har stor værdi, at aktiviteterne kan være synlige, og at man fra indgangssituationen f.eks. kan se ind i forskellige aktivitetsrum. Det er trygt og behageligt, når funktionaliteten er overskuelig og logisk, fremhæver Erik Rønde Andersen.

Behov for helhed

Erik Rønde Andersen

Erik Rønde Andersen, arkitekt m.a.a., Poulsen & Partnere.

- Mange halkomplekser lider af løbende tilbygninger og mere eller mindre tilfældige knopskydninger, som har forringet logistikken og funktionaliteten. Der har ofte manglet en helhedsplan, som styrende redskab for kommende tilbygninger. Mange halbyggerier er opført af frivillig arbejdskraft og med et lavt anlægsbudget, som naturligvis giver sig udslag i valg af byggematerialer, som ikke tåler det store slid, og som ikke bliver kønnere med tiden. Andre kommunale byggerier er opført som et samlet arkitektonisk kompleks, hvor beton, træ, stål, tegl og glas er de fremherskende materialer. Nogle af disse byggerier fremstår næsten smukkere i dag end for 30 år siden, fremhæver Erik Rønde Andersen.

Brugsmønstre afgørende

Ifølge Erik Rønde Andersen er det vigtigt med analyse af brugsmønstre og brugeradfærd i de indledende faser af sportsbyggeriet:

- Det er afgørende, at fordelingen af gæster foregår på en logisk måde. Mange gæster kommer i grupper, f.eks. som familier, som ikke nødvendigvis skal foretage sig det samme. Nogle svømmer, andre træner og mødes så igen i cafeen. Hvordan kommer man fra omklædningsrum til forskellige aktiviteter? Hvordan er situationen, når der kommer 1.200 mennesker til en generalforsamling, eller der er dyreudstilling eller modemesse? Hvordan fordeler gæsterne sig, hvor placerer man mødesteder, er der behov for flere indgange? Hvorledes håndteres evt. billettering til de forskellige aktiviteter? Der opstår hele tiden nye tilbud på idrætsområdet, som bygningerne skal kunne rumme. Hvorledes håndteres fleksibilitet? Denne analysefase er helt afgørende for et godt resultat. Og i denne proces er personalets kendskab til dagligdagen afgørende for udvikling af en helhedsplan eller blot en udvidelse. Men også større brugergrupper er væsentlige at inddrage, fremhæver Erik Rønde Andersen og tilføjer:

- De mest interessante opgaver, og hvor vi som rådgiver føler os særlig kompetente, er opgaver, hvor vi deltager fra starten, og hvor vi får en høj grad af brugerinddragelse. Vi lægger stor vægt på at udvikle et projekt gennem studieture, interviews, modelstudier og præsentationer, siger Erik Rønde Andersen.

Økonomi begrænser holdbarhed

Robusthed og holdbarhed er også et nøgleord, når det gælder sportsbyggeri – især når det gælder materialevalg:

- Kravet til robusthed giver input til de arkitektoniske overvejelser i forbindelse med materialevalg. Materialer som beton, galvaniseret stål, træ er ofte gennemgående materialer, som kan tåle stor belastning, og som patinerer godt over tid. Det er vigtigt, at man i sit materialevalg studerer, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer i f.eks. eksisterende anlæg. Her kan man lære en del. Dette skal så holdes op mod dagens ofte øgede krav til rengøringsvenlighed, energioptimering, dagslyskrav og arbejdsmiljø generelt. Men ofte er anlægsøkonomien jo desværre en særdeles afgørende faktor, som kan give et andet udfald end det mest optimale, siger Erik Rønde Andersen.