Holbæk Sportsby begynder at tage form

Opførelsen af Holbæk Sportsby skrider frem som planlagt. De første fundamenter er støbt, og stålskelettet til områdets hovedbygning rejses over den næste tid

Opførelsen af Holbæk Sportsby skrider frem som planlagt. De første fundamenter er støbt, og stålskelettet til områdets hovedbygning rejses over den næste tid. Derudover er mange andre forberedelser til åbningen af den nye sportsby godt i gang, og det betyder bl.a., at logoet er på plads.

Planlægningen og opførelsen af Holbæk Sportsby har stået på siden 30. juni 2016, hvor Fonden Holbæk Sportsby og Holbæk Kommune indgik kontrakt om gennemførelse af et af landets største OPP-projekter. Udviklingen af projektet har indtil nu primært bestået af en endelig udformning af faciliteterne i samarbejde med alle projektets interessenter, myndighedsbehandling og flytning af mange tusinde kubikmeter jord.

Men nu begynder den 22.500 kvadratmeter store bygning at tage form, da der støbes fundamenter og rejses stål netop nu og hen over de næste måneder. Stålskelettet til områdets varmecentral er på plads, og derefter begynder tennishallen at tage form. Der går derfor ikke lang tid før, at de kommende brugere kan fornemme bygningens størrelse og form.

-Det er dejligt endeligt at kunne se, at det store område begynder at ligne mere end bare marker. Flytningen af jorden giver et klart billede af, hvor alle udendørsaktiviteterne kommer til at placere sig,, og nu glæder vi os til, at vi også snart kan se konturerne til den store bygning, siger talsmand for Fonden Holbæk Sportsby Carsten Damgaard. 

Logo er på plads

Fonden Holbæk SportsBy er allerede i gang med forberedelserne til ibrugtagningen i januar 2019, og det har bl.a. resulteret i, at sportsbyens logo er på plads. Designet tager udgangspunkt i byen som motiv, hvilket arkitekturen bag Holbæk Sportsby også gør. Logoet udtrykker sig derfor i simple geometriske former, der tilsammen udgør den overordnede plandisponering for sportsbyens hovedbygning. Det kan dermed bruges til kommunikative formidlinger som fx wayfinding i bygningen samtidig med, at det skaber et grafisk udtryk til brug på brochuremateriale mv.

Fakta om projektet

Bygherre: Fonden Holbæk Sportsby og Holbæk Kommune 

Omfang: 22.500 m² og udeareal 42 ha

Anlægssum: 325 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2016-2018