Arkitektfirmaet Cebra tegner ny multiarena

Cebra har sammen med Hansen & Andersen og Balslev vundet konkurrencen om at opføre den nye multiarena i Næstved

Arkitektfirmaet Cebra har sammen med Hansen & Andersen og Balslev vundet konkurrencen om at opføre den nye multiarena i Næstved. Arenaen vil danne ramme om sports-, musik- og kulturarrangementer og giver byen nye muligheder for at tiltrække store nationale og internationale
events. Byggeriet omfatter 10.000 kvm og kan fra efteråret 2014 byde velkommen til 2.500-4.000 tilskuere, afhængig af aktivitet.

Arenaen skal opføres i en grøn lomme med et boligkvarter på den ene og Næstved Hallen og Næstved Stadion på den anden side. Denne placering har haft stor indflydelse på arkitekternes udformning af det vindende forslag.
Den kompakte nye bygning placeres tæt op ad den eksisterende hal for at trække den væk fra de omkringliggende naboer. Dette giver plads til, at det åbne areal mod boligkvarteret kan indrettes som en grøn bypark med udendørs basketballbane, legeplads og rekreative udearealer.

Arenaen er udformet med runde udposninger forskellige bygningshøjder, der er tilpasset de indvendige funktioner, samt plantekummer, der indarbejdes i facadebeklædningens perforerede aluminiumspaneler. Derved nedtrappes arenaens store skala og bygningen danner en flydende overgang til parken.

Atmosfære og funktionalitet

Multiarenaen er tegnet med fokus på at forene atmosfære og stemning med funktionalitet og logistik til et nyt kulturelt mødested. Arenaens arkitektur er både inviterende og indadvendt. Forpladsen og parken giver mulighed for at mødes og samles forud for begivenhederne. Herfra leder facadernes afrundede former ind mod den højloftede foyer og videre ind i den skålformede arena, der vil danne ramme om store sportsbegivenheder, koncerter, shows, udstillinger m.v. I dommerbetænkningen fremhæves netop vinderforslagets alsidighed:

- Der er enighed om at forslaget rummer et markant, spændende og særdeles fleksibelt byggeri i et udtryksfuldt arkitektursprog. […] Forslaget skal særligt fremhæves for en logisk sammenhæng og disponering af funktionerne i alle niveauer og bedømmelsesudvalget har vurderet at forslagsstillerne har fortolket program- og funktionsønskerne optimalt. […] Hallens udformning og funktionalitet vakte særskilt stor begejstring hos bedømmelsesudvalget og
skabte associationer til ”romersk arena”. Der er mulighed for siddepladser hele vejen rundt, hvilket vurderes at være det helt optimale for at skabe den rette stemning.”