Gadeidræt i tre nye byer

Gadeidrætsorganisationen GAM3, Realdania og TrygFonden vil udbrede gadeidrætsfaciliteten StreetMekka i København til yderligere tre byer i landet

Flere tusinde børn og unge rundt om i Danmark kan snart få glæde af asfalterede indendørs faciliteter, hvor de kan dyrke gadeidræt. I et samarbejde mellem gadeidrætsorganisationen GAM3, Realdania og TrygFonden skal den succesfulde gadeidrætsfacilitet StreetMekka i København nu udbredes til yderligere tre byer i landet.
Stadig flere børn og unge søger i dag væk fra de klassiske idrætstilbud i håndbold- eller fodboldklubben, og de har brug for et alternativ. Et sted, hvor de kan samles omkring sociale og fysiske aktiviteter, som for eksempel gadefodbold, street basket, parkour og hip-hop dans – også om vinteren når asfalten er våd og kold.

Realdania og TrygFonden har givet henholdsvis 35 og 10 millioner kroner til at få udvalgt, udviklet og realiseret faciliteter til gadeidræt i tre byer, hvor gadeidrætten allerede blomstrer men savner tag over hovedet. Fondene har sammen med GAM3 inviteret  Aarhus, Aalborg, Odense, Horsens, Esbjerg og Næstved Kommune til at deltage i en dialog om at blive én af de tre kommuner, der etablerer et nyt, lokalt StreetMekka.

- StreetMekka inviterer børn og unge til at bevæge sig og skaber og faciliterer rammer, som styrker de sociale relationer. Derudover rummer StreetMekka aktiviteter for udsatte grupper. Projektet har endvidere fokus på at genanvende udtjente industribygninger til nyt formål, hvor streetkulturen passer perfekt til industriarkitekturens rå rammer, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Rå og autentiske omgivelser, fleksibel organisering og de unges mulighed for selv at sætte aftryk er afgørende for StreetMekka KBHs succes. Vigtigst af alt er dog det lokale ejerskab og forankring blandt de mange brugere og frivillige i lokalmiljøet. Partnerskabet lægger derfor vægt på, at behovet og motivationen for et nyt StreetMekka vokser nedefra. Fra de unge på asfalten, som mangler tag over hovedet, så de kan dyrke deres gadeidræt, når de vil uden at skulle tage hensyn til ustadigt vejr eller huller i asfalten.

Fakta

Idéen med et StreetMekka er at etablere en indendørs asfalteret gadeidrætsfacilitet i en udtjent fabrikshal, lagerhal, industribygning eller lignende. Målet med initiativet er at gøre gadeidrætten og streetkulturen tilgængelig for alle. Det skaber rum for det aktive og sunde liv hele året – også når vejret ikke tillader det.

Realiseringen af de tre nye StreetMekkaer gennemføres i et partnerskab mellem Realdania og TrygFonden. Gadeidrætsorganisationen GAM3, der arrangerer gadeidræt i 32 boligområder rundt i Danmark og står bag idé og drift af det første StreetMekka i København, bidrager med sparring og kvalificering til processen. GAM3 skal efterfølgende stå for driften af de nye StreetMekkaer på baggrund af driftsaftaler med de udvalgte kommuner. Aktiviteterne vil blive arrangereret i samarbejde med lokale gadeidrætsorganisationer.

GAM3, Realdania og TrygFonden går nu i dialog med seks udvalgte kommuner, og giver ud fra en helhedsvurdering – baseret på blandt andet lokalt engagement, eksisterende gadeidrætsmiljø og egnede fysiske rammer – støtte til tre nye StreetMekkaer i de byer med størst potentiale. De nye StreetMekkaer forventes at åbne inden udgangen af 2014.

Finansiering

Realdania og TrygFonden dækker 50 % af anlægsudgifterne, dog max 9 mio. kr. pr. projekt. Det forventes, at kommunen selv finansierer den anden halvdel samt finansierer den efterfølgende drift. Udover  anlægsudgifterne bidrager Realdania og TrygFonden med støtte til rådgivning, konkurrence, evaluering og formidling. Der er i alt afsat 45 mio. kr. til projektet.

For at sikre at visionerne og ambitionerne med StreetMekka-konceptet fastholdes, skal de nye StreetMekkaer drives af GAM3 i tæt samarbejde med lokale frivillige og gadeidrætsudøvere. Kommunerne indgår, som en del af aftalen, en driftsaftale med GAM3. Partnerskabet bistås af Bascon A/S, der fungerer som sekretariat og sparringspartner for udviklingen af de nye, lokale StreetMekkaer.