Ny type lethal i Ishøj

Ny type lethal opføres ved Strandgårdsskolen i Ishøj med fleksibel indretning, så den kan bruges til en række forskellige idrætsgrene samt sociale og kulturelle aktiviteter

Det første eksempel på en ny type lethal bliver opført ved Strandgårdsskolen i Ishøj. Lethallen indrettes fleksibelt, så den kan bruges til en række forskellige idrætsgrene som boldspil, klatring, parkour, fitness samt sociale og kulturelle aktiviteter. Lokale og Anlægsfonden står bag udviklingen af lethallen og støtter projektet med 2,5 mio. kr.

Lokale og Anlægsfonden tog i 2003 initiativ til introduktionen af den særlige idrætsfacilitet kaldet en lethal. En lethal bygger på et princip om mulighederne i en uopvarmet idrætshal uden omklædningsrum, som samtidig formår at udtrykke en stærk arkitektonisk kvalitet. Idéen med en lethal er ikke, at den skal erstatte traditionelt idrætsbyggeri, men være et alternativ til det konventionelle byggeri. Der er siden introduktionen opført fem lethaller i Danmark.

I 2012 anså Fonden, at tiden var inde til at nytænke den arkitektoniske og tekniske tilgang til udformningen af lethaller. Derfor lod Fonden en række arkitektteams arbejde på udviklingen af "Lethal 2.0". Det resulterede i tre meget forskellige lethaller, der alle har noget særligt at tilbyde brugerne.

Den ene af lethallerne skal nu opføres ved Strandgårdsskolen i Ishøj, hvor den kobles til en mindre idrætshal og dens faciliteter til omklædning etc. Strandgårdsskolen ligger midt i boligbyggeriet Vejleåparken, der siden årtusindeskiftet er blevet moderniseret gennemgribende. En modernisering, der nu krones med det første eksempel på en helt nyudviklet type idrætsfacilitet.

Arkitektur med lethed og dagslys

Andersen & Sigurdsson Arkitekter har i arbejdet med den nye type lethal lagt vægt på nyskabende løsninger i konstruktion og materialevalg. På grund af dagslysets muligheder for at trænge igennem lethallens ydre, får lethallen i Ishøj en særlig lethed i det arkitektoniske udtryk, som ikke tidligere er set. Samtidig er der arbejdet med de praktiske udfordringer fx omkring kondensvand i uopvarmede byggerier.

Lethallens "skærm" bliver foldet ud over et aktivitetsareal svarende til en håndboldbane på 20x40 meter. I langsiderne etableres arkader, der kan bruges til mindre pladskrævende aktiviteter som fx yoga, parkour, fitness og styrketræning. Arkaderne vil også rumme aktiviteter, der på kreativ vis udnytter lethallens stålkonstruktion til klatring, leg og ophold i udspændte net.

På den måde giver lethallen mulighed for, at aktivitet ikke kun er noget, der foregår på de vandrette gulvoverflader, men også kan foregå op og ned af bygningens sider. De særlige "gardiner", der udgør lethallens vægge, kan løsnes og foldes op, så grænserne mellem lethallens indre og det 3.000 m² store omkringliggende udendørs aktivitetsareal udviskes.

I alt koster projektet 5 mio. kr. at etablere. Ishøj Kommune har afsat 2,5 mio. kr. og det samme har Lokale og Anlægsfonden.