Kommuner og regioner skal anvende partnering i byggeri

Regeringens Vækstforum foreslår, at større kommunale og regionale byggerier omfattes af regler om OPP/partnering som det kendes fra statsbyggeloven

Byggeriet skal effektiviseres og her foreslår regeringens Vækstforum bl.a. at større kommunale og regionale byggerier skal omfattes af regler om brug af nøgletal, IKT, totaløkonomi og OPP/partnering som det kendes fra statsbyggeloven.

- Ved at udbrede tilsvarende regler til det kommunale og regionale byggeri sikres, at de positive effekter omfatter en langt større del af byggeriet. Den nærmere afgrænsning, omfang og udmøntning vil blive fastlagt i samarbejde med KL og Danske Regioner, hedder det i forslaget fra Vækstforum, der på et møde igår og idag diskuterer en række forslag til styrke den danske konkurrenceevne, herunder konkurrenceebnen i byggeriet.

Ved statslige byggerier stilles der krav om brug af IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi), altså brug af IT-værktøjer ved udbud. Det er opfattelsen hos Vækstforum, at såfremt disse regler blev udbredt til at gælde alt offentligt byggeri, vil der kunne opnås langt større efterspørgsel efter digitale tilbud. Og netop brugen af digitale værkstøjer ved tilbudsgivning vurderes at kunne øge produktiviteten i byggeriet væsentligt. Cowi har således tidligere skønnet, at den samfundsøkonomiske gevinst ved en fuldt digitaliseret byggeproces kan være op til 17 mia. kr.