Effektivisering

NCC vil anvende lean i Carlsberg-Byen

Et pilotprojekt om tillidsbaseret Lean vil NCC nu anvende på sin største byggeplads i Danmark, nemlig Carlsberg Byen, som forventes at kunne føre til bl.a. kortere byggetid

Engsø samler aktiviteter

Engsø Gruppen a/s samler sjællandske entreprenøraktiviteter hos Jönsson A/S

Ufleksible tilbudslister koster dyrt

Digitale udbud vinder frem, men en analyse viser, at bygherrerne ofte vælger de forkerte formater. Dermed ender entreprenørerne med tidskrævende dobbeltarbejde. Dansk Byggeri vil ændre situationen

Letklinker-produktion nær Randers lukkes

Saint-Gobain Weber A/S har besluttet at koncentrere produktionen af letklinker i Hinge for at styrke konkurrenceevnen

Kommuner og regioner skal anvende partnering i byggeri

Regeringens Vækstforum foreslår, at større kommunale og regionale byggerier omfattes af regler om OPP/partnering som det kendes fra statsbyggeloven

Nyt center vil gøre byggeri til bedre business

Det nye Center for Byggeri & Business vil uddanne byggebranchen til øget effektivitet og dermed bedre økonomi