Gads Hus

:
oktober 2021
Gads Hus - gårdrum

En meget stor åbning i karréen mod syd giver nem adgang til lommeparken mod vest, og lys, luft og plads til det ret lille gårdrum.

Gads Hus - murværk

Der er arbejdet meget med murværket i det ellers ret enkelt udførte byggeri. Gesimsbånd, to farver teglsten og forskellige fugefarver er med til at skabe variation i facaderne.

Gads Hus - facade

Gads Hus er det sidst afsluttede byggeri i lokalplanen for området lige syd for Bella Center. Boligbyggeriet rejser sig i seks etager mod Bella Center, men trapper ned mod naboejendommen mod syd for at skabe et mere intimt gadeforløb.

previous next

Helstøbt byggeri med fine facader

Mange små lejligheder og en beliggenheden klods op ad Bella Center har gjort Gads Hus til en udfordrende opgave, men det færdige byggeri er blevet et åbent og venligt hus

Byggefakta

Gads Hus
Nadime Gordimers Vej 9
2300 København S
Danmark

Bygherre:
Bellakvarter A/S
Arkitekt:
Praksis Arkitekter ApS
Totalentreprenør:
V8 Construction A/S
Ingeniør:
MOE A/S
Areal:
10483 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
Februar 2020 - juni 2021

De store parkeringsarealer omkring udstillings- og kongres­centret Bella Center på Vestamager viger i disse år pladsen for nye bolig- og erhvervsområder. Mod vest er opført et rækkehuskvarter, mod nord bygges kontorer og mod syd og øst er Karrékvarteret med etageboliger ved at være færdigt.

Gads Hus rummer 123 lejeboliger og er det sidste byggeri i lokalplanen for den sydlige del af området. Byggeriet er tegnet af Praksis Arkitekter og opført i totalentreprise af V8 Construction A/S, der har specialiseret sig i blandt andet boligbyggerier i Københavnsområdet. Den uafhængige styringsentreprenør er kendt for at aflevere sine byggerier til aftalt tid og pris og i mange tilfælde før tid.

Når det kan lade sig gøre handler det ifølge projektleder og partner i V8 Construction Christoffer Nørr Nissen om gøre tingene så enkle som muligt. Firmaet arbejder sammen med en fast stab af underentreprenører, og byggerierne planlægges nøje før byggestart med hensyn til logistik og byggemetode. Desuden har V8 en flad ledelsesstruktur med kun en projektleder og en byggeleder på hvert projekt, der hurtigt kan tage stilling til alle opståede spørgsmål.

Åben karré

Gads Hus har form som en traditionel aflang karré, men den vestlige fløj er skrå og der er etableret en stor åbning i bygningen mod syd og boligbyggeriet Emmahus, som Praksis også har tegnet. Da tegnestuen har stået for begge byggerier, har det været nærliggende at skabe sammenhæng mellem de to bygninger både formmæssigt og i facadebehandlingen.

– Der er tale om et ret lille byggefelt, som mod nord støder direkte op til Bella Center. Derfor har det meget handlet om at finde ud af, hvordan vi kunne få noget lys og luft ind i gårdrummet, og om hvordan vi kunne skabe en rar stemning i de omkringliggende gaderum, forklarer partner i Praksis Arkitekter Christian Tilma.

Mod nord og Bella Center rejser Gads Hus sig op i seks etager, hvorfra der gradvist trappes ned. I det sydøstlige hjørne er huset i fire plan. Et vigtigt element er den meget store åbning mod sydvest, der giver et større gårdrum og sikrer nem adgang til en lille park mod vest. For at sikre nogle lange kig fra det lille gårdrum til de omkringliggende gaderum er der en portgennemgang i fløjen ud mod parken og yderligere en i den nordøstlige del af huset. Selve gård­rummet er indrettet med små private zoner, opholdsarealer og grøn beplantning.

Blødstrøgne teglsten

Facaderne fremstår meget nuancerede med en stueetage i røde sten med røde, tilbagetrukne fuger. Den samme sten er anvendt til de tre næste etager, men lyse fuger giver her et meget lettere udtryk. Til de øverste etager samt til vandrette gesimsbånd mellem etagerne er anvendt en lys sten med lyse fuger.

– Røde vinduer og altaner bidrager yderligere til at give facaderne det homogene og milde udtryk vi gerne ville nå frem til. Et andet greb vi har brugt til den ende, er at vi behandler gårdrummets facader på samme måde som gadefacaderne. Altanerne sidder mod syd på facaderne mod både gård og gade, men for at bløde op på værelsessiden mod nord, har vi lavet et karnapmotiv som lokalplanen giver mulighed for, så den facade ikke bliver så hård, siger Christian Tilma.

De anvendte mursten er maskinfremstillede, men blødstrøgne med en meget rustik overflade, der giver facaderne et charmerende og håndlavet præg, selvom der selvsagt er tale om en skalmuring uden på den underliggende betonstruktur.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2021 nr. 3

Bolig

Brunder Tårnhuse

Tårnhuse i parkbebyggelse

Bolig

Gads Hus

Helstøbt byggeri med fine facader

Bolig og butik

Søtorvet – Etape 1

Boliger ved sø og å

Bolig

Thors Bakke

Hvidt højhus på historisk grund

Bolig og butik

Tuxens Tårn

Tårn på hollandsk