Stålkonstruktion

Stålbjælker, stålspær og ståldragere indgår i byggeri og spiller en vigtig rolle omkring de bærende elementer. Men stål anvendes også i vid udstrækning til trapper, gangbroer, altaner, skillevægge og døre.

Branchenyhed

Tibnor A/S samler sine aktiviteter på Fyn

Stål- og metalgrossisten Tibnor A/S etablerer nyt dansk hovedkontor i Odense

Arkitektkonkurrence om tyndplader

Tyndpladegruppens Arkitektpris skal uddeles næste år – forslag efterlyses

Case story

Stål - et grønt byggemateriale

Stål er måske det materiale, der er allerbedst egnet til genanvendelse, fremhæver Dansk Stålinstitut

Svævende fritidshjem i rust-look

Fritidshjemmet Universet fik med sin rustharniske beklædning af cortenstålplader tilført harmonisk materialitet

Betonfod og stålhat

Som projekteringsopgave har Jyske Bank Boxen trukket maksimale dimensioner ud af Midtconsult, J. Langkjær Stålbyg og Sigma-Delta

Landbrugsbygning i ny stålstil

Hulehøjgaard ved Veksø er et eksempel på nytænkning, når det gælder landbrugsbyggeri – med en karakterfuld arkitektur, der er integreret i landskabet, hvor stålet har spillet en vigtig rolle.

Udvidet brug af 3D-modeller i alle byggefaser

3D-modellering af bærende konstruktioner er et hurtigt og sikkert værktøj, som anvendes i alle byggeriets faser – fra tilbudsfasen og til endt montage, fremhæver 3D Structural Design ApS.

Produktnyhed

Succes for nyt rørlager

I slutningen af 2010 besluttede Schmolz+Bickenbach A/S at lagerføre, sorte svejste konstruktionsrør i kvaliteten EN 10219/S 235 JRH

Lavenergihus med stålvægge

Med et patenteret princip opfører ThermoLogica bygninger udelukkende i stål som alternativ til traditionelt byggeri

Indhegning med Gunnebo

Gunnebo råder over et af markedets stærkeste produktprogrammer inden for bl.a. boldbanehegn, boldfang og publikumsrækværk

Stålsatte fundamenter

Hurtig og solid fastgørelse i jorden med stålelementer – uden opgravning og uden anvendelse af beton.

Renovering med stålaltaner

Stålaltaner fra LS Altan er robuste og elegante løsninger, hvad enten det er nybyggeri eller renovering, pointerer Søren P. Jensen, projektsælger fra LS Altan.

Sider