Stål - et grønt byggemateriale

Stål er måske det materiale, der er allerbedst egnet til genanvendelse, fremhæver Dansk Stålinstitut
Tekst: 

Skulle man have en opfattelse af stålproduktion som en industri med masser af restaffald, der forurener naturen, så er det helt forkert. Det forholder sig faktisk omvendt. Vil man bygge og være sikker på effektiv og miljørigtig genanvendelse af materialerne efter byggeriets levetid – så er det stål, man ifølge Dansk Stålinstitut (DSI) bør have i tankerne.

Planlagt genanvendelse

- Flere mennesker på jorden og en højere levestandard ændrer langsomt den måde, vi lever på. Det har gennem tid vist sig, at efterspørgslen på stål vokser sammen med den øgede levestandard. Vi forbruger ikke stål, men vi låner det og sender det tilbage, så det kan recirkuleres. Når emnet har udtjent sit formål, når bygningen skal rives ned, så kan stålet leveres tilbage for at indgå i en ny cyklus, siger sekretariatschef hos DSI, Jørn Nielsen og tilføjer:

Stål - et grønt byggemateriale

Jørn Nielsen, Dansk Stålinstitut (DSI).

- Det er vigtigt, at beslutningstagere tænker genanvendelse ind i deres planlægning, f.eks. at bygherren beslutter sig for et stålhus, selvom det er en anden ejer, som 50 år senere beslutter at rive huset ned. Når huset skal rives ned, står man ikke med et affaldsproblem, men et råmateriale i form af stålskrot.

Anden brug

- Genbrug af stål, uden at det skal forbi et stålværk for at blive smeltet om, sker i stor stil. Stålbjælker fra byggeri og spunsprofiler fra anlægsopgaver er eksempler på stålmaterialer, der allerede i dag genbruges i et stort omfang. I Danmark ser vi, at rammefirmaerne genbruger masser af stålspuns. Det går ikke ud over materialets egenskaber at blive genbrugt. Der kan opstå slid og skader på spunsen, når den rammes. Når spunsen ikke mere kan genbruges, bliver den skrottet og indgår i stålkredsløbet på ny. Eller gamle komponenter skilles ad og bruges derefter igen i en ny sammenhæng, f.eks. tyndplader anvendt i et tag, som anvendes i et nyt tag. Eller stålspuns, som tages op fra en gammel byggegrube og anvendes til en ny byggegrube. Det er en effektiv måde at udnytte et materiale på, siger Jørn Nielsen.

Up-cycling

- Det er ikke alene muligt at recycle, altså at genanvende stålet, det er også muligt at up-cycle, altså at forædle brugt stål. Skrot er stål, som har nogle år på bagen. Når stålet har udtjent sit formål, kan produkter, der er baseret på stål, blive omdannet til nyt og bedre stål. Bedre, fordi den teknologiske udvikling har gjort, at stålets egenskaber er bedre i dag end for 50 år siden. Forbedringen sker under valseprocessen. Gammelt stål brugt til nyt kan få langt bedre egenskaber, end da det blev fremstillet sidst. Stål er det mest genanvendte materiale i verden. Stålets magnetiske egenskaber gør det særdeles velegnet til genbrug, da de nemt og effektivt kan separeres fra andet materiale og affald, fremhæver Jørn Nielsen.

- Et eksempel herpå er stålprofil i kvalitet S270 med halvdårlige sejhedsegenskaber. Da valsemetoderne er forbedret, betyder det, at det nye stålprofil måske bliver S460 eller endnu højere, og en sejhed, der er flere gange større. Det er uden yderligere tilsætning af andre materialer. Det er simpelthen under valsningen, at denne opgradering og forædling finder sted. En up-cycling. Ikke mange andre materialer har sådanne egenskaber, så skrotaffaldet bliver bedre end det oprindelige produkt, pointerer Jørn Nielsen.