Uudnyttet potentiale i 3D-modellering

Får byggebranchen nok ud af 3D-modelleringen? Svaret er desværre i mange tilfælde nej, mener Knud Hjortflod Nielsen fra 3D Structural Design

Ifølge Knud Hjortflod Nielsen fra 3D Structural Design er der et stort uudnyttet potentiale for byggebranchen inden for 3D-modellering. Og typisk kunne mange fejl og omkostninger være undgået, såfremt 3D-modelleringen var blevet foretaget fra projektstart.
- 3D-modelleringen bør udføres så tidligt som muligt og helst i tilbudsfasen. Men i en lang række tilfælde bliver 3D-modellering desværre først iværksat, når de forskellige entreprenører bliver involveret. På dette tidspunkt burde projekteringen ligge færdig til produktion, men ofte afdækkes der undervejs i 3D-modelleringen mindre eller større projekteringsfejl, som burde have været afklaret tidligere – eller meget tidligere – i projekteringen, fortæller Knud Hjortflod Nielsen og fortsætter:
- I grove tilfælde kan dette medføre bekostelige og tidskrævende revisioner, hvor udgifterne hertil falder tilbage på de projekterende. Omvendt kan 3D-modelleringen også være med til at klarlægge muligheder for optimeringer, forbedringer og besparelser i projektet. For at reducere antallet af fejl i projekteringen kan 3D-modelleringen med stor fordel anvendes fra tilbudsgivningen og til byggeriet med det samme as-built dokumentationen er afleveret, fremhæver Knud Hjortflod Nielsen.
Mere sikker projektering
- 3D-modelleringen bliver desværre ofte opfattet som et ekstra – og dermed fordyrende led i projekteringen. Gevinsterne ved anvendelse af 3D-modelleringen ligger overordnet i hurtigere og sikrere projektering, hvor man minimerer eller helt undgår fejl af nogen art i projektperioden. For at kunne vurdere den fulde nytteværdi af 3D-modelleringen, er det ofte nødvendigt at gennemføre økonomiske vurderinger af de mange risici som er indeholdt i ethvert byggeprojekt. Ofte har det vist sig, at omkostningen til 3D-modelleringen er ubetydelig sammenholdt med udgifterne til en udbedring af en enkelt projekteringsfejl eller en ekstra montagedag med dyrt kranudstyr. Derfor skal 3D-modelleringen betragtes som en form for projektforsikring og ikke som en projektudgift, pointerer Knud Hjortflod Nielsen.
- For at opnå de bedste resultater, er det et krav, at der kun anvendes én 3D-model, som indeholder alle væsentlige bygningsdele samt at denne 3D-model har en central tovholder under hele projekteringen. Vi oplever ofte, at der udarbejdes flere 2D- og 3D-modeller i de forskellige discipliner, hvorefter ambitionen er at disse modeller samkøres for et samlet check. For at denne samkøring kan blive en succes, skal de forskellige modeller være kompatible, hvilket desværre ikke altid er tilfældet i praksis, fremhæver Knud Hjortflod Nielsen.
www.3d-sd.dk