Facadeskift med nyt stål billigere end renovering

Da facaden på Endstedværkets turbinebygning skulle renoveres, viste det sig at være billigere at udskifte stålkonstruktionen i forhold til at renovere
Tekst: 

Facaden på turbinebygningen på Endstedværket var i forfald, og derfor ønskede Dong Energy A/S en renovering. Den primære grund hertil var, at overfladebehandlingen af den nederste del af den eksisterende stålkonstruktion for facadebeklædningen var så nedbrudt, at en ommaling var nødvendig. En følgevirkning af dette krævede, at de nederste facadekassetter skulle udskiftes.

- Danpro Steel Construction A/S gik sammen med vort søsterselskab Persolit A/S, som bl.a. udfører isolerings- og beklædningsentrepriser, om at udregne en pris på entreprisen. I fælles samarbejde blev vi hurtigt enige om, at de miljø- og arbejdsmiljømæssige krav, der stilles til sandblæsning og ommaling af eksisterende stål, var dyrere end at udskifte den bærende stålkonstruktion for facadebeklædningen. Et andet plus i sagen var, at tiden på montagepladsen blev kortere, forklarer Karsten Rasmussen, direktør i Danpro Steel Construction A/S.

Demontering

Den eksisterende beklædning med tilhørende lydbafler blev demonteret for at give plads til demontering af den eksisterende stålkonstruktion for facaden og tilhørende gangbroer. Derefter blev den nye stålkonstruktion monteret, og parallelt hermed blev den nye facade monteret. Det stillede krav til et tæt samarbejde imellem beklædnings- og stålmontørerne på pladsen.

Den nye stålkonstruktion blev leveret varmgalvaniseret, så facaden har en ny lang levetid. Det meste af montagearbejdet blev udført fra lifte og hejs, da der skulle være mulighed for at flytte sig i forhold til plads og ønske fra tilsynet hos Dong Energy A/S.

Al det stål, der blev demonteret, blev sendt til skrothandler for derved at indgå i den store globale genbrugscirkel, så der bliver reduceret i forbruget af CO2.

- For Danpro Steel Construction A/S har det været en interessant udfordring at udskifte stålkonstruktionen på et kraftværk, der har været delvis i drift. Dels var pladsen, vi havde til rådighed, begrænset, så en meget høj grad af styring var nødvendig, dels har tidsrammen været relativ kort. Takket været et godt samarbejde med alle parter, er det lykkedes at forlænge levetiden for facaden, fortæller projektleder Per Gerner Sørensen, Danpro Steel Construction A/S.