Nord Architects bag Frankrigs første plejehjem til demensramte

NORD Architects har designet flere demenslandsbyer i Danmark og Norge og står med Alzheimer’s Village i Dax, bag det første plejehjem i Frankrig, der er målrettet mennesker med demens

Hvordan designer vi sundhedsbyggeri til det kommende boom af ældre mennesker med demens? NORD Architects sætter trivsel og inklusion i centrum for demensbyggeri og designer til fremtiden med Frankrigs første plejehjem til demensramte.

Antallet af personer med demens er støt stigende i både Danmark og Europa og vi står foran en velfærdsudfordring, der udvikler sig i takt med en voksende gruppe af ældre – også globalt. Dette vil lægge stort pres på hele pleje- og sundhedssektoren – på kapaciteten, de fysiske rammer, behandlingen og plejen. Så hvordan tager vi udfordringen op og skaber byggede miljøer, der imødeser de signifikante tendenser vi ser nu og samtidig giver plads til effektiv, lindrende og helende behandling?

NORD Architects har designet flere demenslandsbyer i Danmark og Norge og står med Alzheimer’s Village i Dax, bag det første plejehjem i Frankrig, der er målrettet mennesker med demens. Her er taget hensyn til de enkelte beboere, til sundhedspersonalet, til stedets lokale kultur og natur, så alle fra pårørende til forskere oplever at mennesker tilbydes en værdig alderdom – også med demens.

Genkendelighed skaber kontinuitet og tilhørsforhold

Alzheimer’s Village i Dax er designet med tanke for at skabe et miljø hvor både beboere, pårørende og sundhedspersonale oplever trivsel, som også er forudsætningen for at kunne tilbyde kvalificeret pleje og omsorg. Der findes endnu ikke en medicinsk behandling mod demens, men forskningen indikerer at flere elementer i omgivelserne kan spille positivt ind på symptomer.

Genkendelighed i omgivelserne er en væsentlig parameter i oplevelsen af et meningsfuldt bomiljø, der virker som en naturlig fortsættelse af det man kommer fra – uden et institutionspræg og uden fremmedgørende elementer, der kan virke som barrierer. I Alzheimer’s Village er der integreret velkendte funktioner og aktiviteter såsom en købmand, frisør, restaurant og markedsplads, der minder om det liv beboerne levede inden de flyttede ind i plejehjemmet, og som er med til give en følelse af at kunne opretholde en relativt normal og genkendelig hverdag. Bebyggelsen er designet med inspiration fra den lokale byggestil og -tradition, så centret er tilpasset stedet i en genkendelig arkitektur, hvor man føler sig hjemme og oplever et naturligt tilhørsforhold.

Morten Gregersen, arkitekt og partner i NORD Architects, beskriver behovet for genkendelighed i hverdagen og arkitekturen således: ”Det er vigtigt for mennesker med Alzheimers eller demens, at omgivelserne er genkendelige og ikke udfordrer deres kognitive evner på en forstyrrende måde. Det er også derfor at arkitekturen har en eksplicit lokal karakter med elementer fra den lokale byggestil, så der er en slags kulturel forlængelse i det byggede miljø, der kan lette overgangen fra at bo hjemme til at bo på et Alzheimers center med en alvorlig psykisk lidelse.”

De sociale fællesskaber medvirker til et meningsfuldt og aktivt liv

Frisøren, markedspladsen og restauranten er også tilgængelig for lokalsamfundet, så Alzheimer’s Village har berøring med det omgivende samfund, og beboere har kontakt med mennesker i lokalsamfundet. Hverdagsforbindelserne, der går på tværs af generationer, institutioner og byen, er væsentlige for at inkludere Alzheimer’s Village i lokalmiljøet og forstærke oplevelsen af kontinuitet i livet og sammenhæng på tværs af forskellige livsmønstre.

Arkitekturen i Alzheimer’s Village tilgodeser både fællesskaber og individuelle behov, så den enkelte beboer oplever tryghedsskabende og varierede muligheder, hvor de selv kan vælge graden af deltagelse i aktiviteter og fællesskaber. Samværet med andre mennesker er ofte stimulerende for de ældre eller demente, men det er vigtigt selv at medvirke til at dosere både omfanget og indholdet af de sociale relationer.

Naturen giver stedet karakter og rekreative muligheder

Bebyggelsen er integreret i landskabet og bruger den eksisterende natur med karakteristiske gamle fyrretræer rekreativt, til både ophold og gåture i det afgrænsede område. Der løber en sti rundt i landskabet, som tegner sit eget loop, så ingen beboere oplever en ’dead end’ eller farer vild undervejs.

Naturen er også tæt på boligenhederne med græsser, klatreplanter og duftende blomster, der virker stimulerende og skaber opholdsrum med stedsspecifikke planter. Espalierer i bebyggelsens mellemrum skærmer og opdeler uderummene, som får et mere privat haveudtryk end den vildere natur ved søen. Bebyggelsen er grupperet i fire overskuelige klynger med hver ca. 30 beboere, der lever i mindre ’familier’ med alle nødvendige faciliteter og uderum, mens f.eks. restaurant, frisør og forskningsfaciliteter ligger samlet ved bebyggelsens torv.

Fakta om Alzheimers Village 

Beliggenhed / Dax, Frankrig 

Arkitekter / NORD Architects i samarbejde med Champagnat & Gregoire Architects

Bygherre / Département des Landes 

År / 1. præmie i konkurrence 2016. Indviet etapevist med første indflytning sommer 2020

Størrelse / 10.700 m2 

Anlægsomkostninger / ca 20 mio. euro

 

Foto kreditering / ©11h45