RUM vinder demenscenter i Ølgod

Varde Kommune ønsker at forbedre forholdene for kommunens demensramte borgere og pårørende, og opfører derfor et nyt plejehjem i Ølgod

Varde Kommune ønsker at forbedre forholdene for kommunens demensramte borgere og pårørende, og opfører derfor et nyt plejehjem i Ølgod. RUM er udvalgt som totalrådgiver til i et tæt samarbejde at tegne og opføre de 32 plejeboliger for svært demensramte. Det nye demenscenter i Ølgod skal rumme 32 almene plejeboliger og tilhørende servicearealer på godt 3000 m². I servicearealet skal der blandt andet etableres personalerum, aktivitetsrum og faciliteter til minimum 6 daghjemspladser.

Der er i projektet et særligt fokus på at skabe udemiljøer som understøtter fysisk aktivitet og udeliv, hvor borgere med demens, pårørende og medarbejdere kan færdes trygt i de grønne områder. Herudover ønskes der indarbejdet velfærdsteknologiske løsninger som f.eks. sensorgulve og løsninger der sikrer en naturlig døgnrytmebelysning i boliger og servicearealer.

Opførelsen af det nye demensplejecenter i Ølgod indgår i realiseringen af Varde Kommunes plejeboligplan. Plejecentret opføres som erstatning for tidligere utidssvarende byggeri.

Arkitektfirmaet RUM danner på opgaven team med landskabsarkitekterne Green Sustainable Landscape, ingeniørerne Gregersen & Olsson samt el-ingeniørerne Consel. Teamet har vundet opgaven med at opføre det nye demenscenter for Varde Kommune på baggrund af en skarp pris, en trimmet og solid organisation med stor erfaring fra lignende opgaver samt en stor forståelse og overblik over den fremadrettede proces.

Teamet er startet på byggeprogram og indledende studier. Det forventes at projektet kan tages i brug i starten af 2021.

-Teamet kommer til opgaven med et stort fokus på ”hjemmets” kvaliteter både inde- og ude. Vi har fokus på at skabe et genkendeligt og hjemligt miljø, der giver tryghed for den enkelte beboer, hvor arkitektur og indretning understøtter trivslen hos demente. Vi har samtidig fokus på at skabe en bæredygtig balance i samspillet mellem beboerens integritet og værdighed og de ansattes effektive arbejdsgange og sunde arbejdsvilkår, siger Claus Jensen, arkitekt, partner, RUM

RUM er desuden aktuelt en del af teamet der opfører Generationernes Hus på havnefronten i Aarhus Ø. Generationernes Hus samler ældreboliger, plejeboliger, familieboliger, ungdomsboliger og daginstitution i en vision om at skabe ET hus og EN daglig ramme for givende samliv mellem generationer og gode relationer mellem mennesker. Projektet omfatter 28.000 m² bolig, daginstitution og offentlig byfælled – heraf 100 nye plejeboliger.

RUM har også været totalrådgiver på opførelsen af rehabiliteringscenter Toften i Munkebo, som er udviklet med afsæt i helende arkitektur kombineret med et indgående kendskab til borgerens behov.