Blyruder – et gammelt håndværk

Med en historie, der kan spores tilbage til kort før år 1000, er blyruder en gammel og efterprøvet teknik til produktion af store og flotte glaspartier

Med en historie, der kan spores tilbage til kort før år 1000, er blyruder en gammel og efterprøvet teknik til produktion af store og flotte glaspartier

I dag er fremstilling og reparation af blyruder et nichehåndværk. Alle landets glarmesterlærlinge får kendskab til teknikkerne og introduktion til arbejdet, når de er på skole, og flere virksomheder løser også mindre opgaver. Men når det kommer til fremstilling af nye blyruder med motiver eller gennemgribende renovering af ældre blyruder, så er der virksomheder, der har specialiseret sig i det særlige arbejde. Vi har derfor forsat kompetent arbejdskraft til at udføre arbejdet inden for landets grænser.

Faktisk er nogle af landets glarmestre så dygtige, at de har arbejde uden for landets grænser.

Således er glarmester Per Steen Hebsgaard fra Præstø for tiden ved at udføre en opgave på det danske gymnasium i Flensburg. Det sker i samarbejde med den dansk-tyske kunstner Inka Sigel. Inka Sigel er tidligere elev på skolen og har fået til opgave at designe to blyruder til skolens festsal. I festsalen findes allerede en række blyruder, så de to nye ruder er designet i sammenhæng med de eksisterende.

Et krævende renoveringsarbejde

Når blyruder skal renoveres, kræver det stor ekspertise og indsigt i arbejdet.

Skal hele ruden adskilles og omlægges, bliver ruden demonteret og fragtet til glarmesterens værksted. Her kan arbejdet foretages under kontrollerede forhold og i ly for vejrlig. Når arbejdet påbegyndes, er det vigtigt, at glassene nummereres og demonteres forsigtigt, så de ikke lider overlast. Nummereringen af glassene er med til at sikre, at alle glas kommer retur på samme plads. Det sikrer også, at ruderne beholder samme størrelse og facon efter omlægningen.

Inden ruderne igen kan samles, gennemgås og renses glassene. Glas, der er revnede eller på anden måde skadet, sorteres fra, og der tilskæres nye glas. Herefter kan ruderne samles. Det er muligt at få fremstillet bly, der matcher det oprindeligt anvendte i ruden således, at restaureringen ikke kan ses. Når ruderne er samlet, loddes alle samlingerne på begge sider, og eventuelle vindjern genmonteres.

Mindre reparationer – såsom udskiftning af et enkelt revnet glas – kan ofte foretages på stedet; det er således ikke nødvendigt at demontere ruden først.

Den Odenseanske glarmesterbog

I omkring 1670 lavede en glarmester fra Odense en oversigt over alle kendte danske blyrudemønstre på denne tid. Bogen er lavet i bøgetræ og indeholder 20 forskellige mønstre.

I dag har Willum Window Collection i Søborg fået fremstillet en kopi af bogen. Bogen kan ses, når museets udvidelse af udstillingen åbner.

Foto:Kunstner Inga Sigel og glarmester Per Steen Hebsgaard i gang med at udvælge glas til de ny blyruder til det danske gymnasium i Flensborg. Foto: Per Steen Hebsgaard.