Bæredygtige belægningssten

​​​​​​​Målsætningen om genbrug af beton har ført til udvikling af belægningsprodukter, der indeholder op til 80 procent nedknust beton

Et punkt i Bæredygtig Beton-initiativet er at skabe en mere cirkulær økonomi i betonbranchen, der producerer omkring to mio. tons betonaffald årligt. Gennem flere projekter har branchen forsøgt at vise vejen til at fremstille ny beton ved at genbruge gammel beton – på betonfabrikken Gammelrand Beton i Svebølle er det nu virkelighed.

Her er der nu blevet fremstillet en ny belægningssten på basis af genbrugt beton – der samtidig er overfladebehandlet, så den nedbryder kvælstof(NOx) og derfor har en miljøpositiv effekt.

-Vi har udviklet nogle nye belægningssten, hvor over halvdelen af tilslaget er fra genbrugsmaterialer. Dels genanvendelse og nedknusning af vort eget betonaffald og dels ved anvendelse af stenmel fra vor egen grusgrav. Vi har gjort det for at være i overensstemmelse med FN`s verdensmål om bæredygtighed, hvor affaldsmængden skal reduceres ved genvinding og genbrug - og ved at gøre det på denne måde, tærer vi mindre på ressourcerne, fremhæver Morten Pedersen, direktør i Gammelrand Beton.

Miljøpositiv påvirkning

Indtil videre kommer den genbrugte beton alene fra virksomhedens eget betonspild, men der er nu givet tilladelse til, at virksomheden også kan modtage udtjente betonvarer udefra. I praksis betyder det, at virksomheden først og fremmest vil modtage gamle og brugte fortovsfliser fra kommuner.

Et af de nye genbugsprodukter er netop en fortovsflise i målet 62,5 x 80 x7, der udover at består af genbrugsmateriale også er coatet med materialet NOxOFF. Dette materiale har en katalytisk virkning – når UV-lys fra solen rammer overfladen på den behandlede belægningssten nedbrydes NOx til nitrat gennem fotokatalyse, forklarer Morten Pedersen.

  • Vi har beregnet, at 50 kvm med den behandlede belægningssten årligt kan nedbryde et kilo kvælstof. Det svarer til, at 1.000 kvm af denne belægning kan neutralisere kvælstofudledningen fra 120 biler – det skal ses i sammenhæng med, at der skal et grønt areal på 10.000 kvm til for at have samme effekt, pointerer Morten Pedersen.

Udover fortovsflisen er også en Lock-sten på 9 cm tykkelse lavet af samme genbrugsmaterialer og med samme overfladebehandling. Aftagerne af fortovsfliser er især kommuner, mens aftagerne af Lock-stenen kan være såvel erhverv som institution, der typisk anvender belægningen til pladser uden for bygningerne.

Nyt genbrugs-fortov i Lisbjerg

I Aarhus-forstaden Lisbjerg er der konkret blevet anvendt belægning, fremstillet af genbrugt beton. En 500 meter lang fortovsstrækning i Lisbjerg Bygade er blevet lavet med fortovsfliser, hvori der indgår betonaffald fra Teknik og Miljøs affaldscenter i Aarhus.

Der er tale om et pilotprojekt, der skal teste flisernes holdbarhed.

Det er Aarhus Kommune og IBF i Lystrup ved Arhus, der har samarbejdet om projekt og produktchef hos IBF, Esben Mølgaard har kun lovord herom:

-Det er et rigtigt godt initiativ, hvor kommunen har et ønske om at genbruge de kantsten og fortovsfliser som de selv leverer til nedknusning på deres egen genbrugsplads. De rettede henvendelse til os om et samarbejde og vi satte en prøveproduktion i gang, hvor vi endte ud med nogle fliser i god kvalitet, forklarer Esben Mølgaard.

Der er tale om fliser i formatet 50 x 50 x 8 cm og genbrugsprocenten er 70-80.

-Halvdelen af de anvendte fliser i Lisbjerg er lavet med et toplag, bestående af nyt, rent sand og cement, mens den anden halvdel er lavet uden. Man kan ikke med det blotte øje se nogen forskel i udseendet i forhold til traditionelle fliser, men nu er det jo et forsøg og så vil vi afvente og se, om der vil være nogle langsigtede kvalitetsforskelle på fliser af genbrugsbeton og fliser af ny beton, siger Esben Mølgaard. Han påpeger samtidig, at hovedformålet har været genbrug og ikke en CO2besparelse.

Benny Stjernholm, leder af genbrugsstationerne i Aarhus Kommune se store perspektiver i øget genbrug.

-Vi får årligt omkring 50.000 tons betonaffald ind til nedknusning, og hvis en del af dette kunne genbruges, så behøvede vi jo ikke at købe nyt og dermed tære på ressourcerne, anfører han.

Ordforklaring

NOx

Kvælstofoxider (NOx) består primært af gasserne NO og NO2. NO2 er sundhedsskadelig, og dannes ud fra bl.a. NO. Forureningen med NOx stammer især fra trafikken og kraftværker. I byerne stammer NOx især fra dieselbiler.

NOxOFFTM 

​NOxOFFTM er et produkt indeholdende mineralet titaniumdioxid. Titaniumdioxid påføres under produktionsfasen af den ønskede belægningssten, og virker herefter i resten af belægningsstenens levetid.

Læs mere i majudgaven af magasinet BETON

Læs her mere om magasinet BETON