Rambøll udnævner ny global direktør

Richard Beard er ny direktør for Rambøll-koncernens globale byggeriforretning med 4.500 medarbejdere og en omsætning på 3,5 milliarder kroner

Det er en erfaren, international leder med over 30 års erfaring fra den rådgivende ingeniørbranche, som er sat i spidsen for Rambølls globale byggeriforretning. Britiske Richard Beard skal som ny global direktør for den 4500 mand store forretningsenhed skabe vækst og internationalisering af Rambølls ydelser inden for byggeriet i et tæt samarbejde med kolleger i Rambølls geografier. Forretningsområdet står bag projekter som Danmarks højeste boligbyggeri, Lighthouse, på havnen i Aarhus, Auckland lufthavn i New Zealand og Karolinska Universitetshospital i Stockholm. Han er hentet i egne rækker, og har senest været administrerende direktør for Rambølls forretning i Mellemøsten og Asien med kontor i Dubai, en rolle som Richard Beard fortsat skal besidde samtidig med, at han nu overtager ledelsen af koncernens største forretningsområde.Rambølls byggeriforretning står på et utroligt spændende sted efter igennem de seneste år at have været på en internationaliseringsrejse med et øget fokus på samarbejde på tværs globalt. Jeg ser meget frem til at skulle arbejde videre med internationaliseringen af forretningsområdet og at udvikle det inden for intelligent og bæredygtigt byggeri sammen med kollegaer, som jeg allerede kender som meget kompetente, iderige og dynamiske”, siger Richard Beard.

I sin nye rolle skal han fortsætte udviklingen af Rambølls byggeriforretning fra at være tidligere en primært geografisk orienteret forretning, hvor lokale relationer var i højsædet, til at være en markedsorienteret forretning med et internationalt mindset, hvor globalt tværgående samarbejde på tværs af koncernen er et nøgleord.

-Vores kunder forventer i dag, at vi er i stand til at stille med det bedste team, uanset hvor de kommer fra. Vi opererer nu ikke længere ud fra et traditionelt geografisk fokus, hvor danskerne løser de danske projekter, svenskerne de svenske osv., men kigger på tværs af de enkelte lande, når vi sætter holdet på vores opgaver. Som global rådgiver giver det os gode muligheder på den internationale scene, at vi kan trække på kompetencer i hele verden, siger Richard Beard.

På rejsen mod internationaliseringen har virksomheden identificeret tre strategisk udvalgte specialistydelser på byggeriområdet, der skal drive væksten og styrke specialiseringen i forretningsområdet. Det er højhuse, hospitaler og lufthavne, som Rambøll særligt satser på inden for byggeriområdet – alle tre områder, hvor Rambøll har de fremmeste eksperter globalt, som virksomheden trækker på, uanset hvor i verden projektet udføres.

Bæredygtigt byggeri bliver også et vigtigt fokusområde for Richard Beard, og koncernens målsætning er at mere end fordoble omsætningen inden for bæredygtigt byggeri fra 2016 til 2020.

-Næsten 40 procent af al CO2-udledning på verdensplan stammer direkte eller indirekte fra byggeriet. Det kan og skal vi gøre noget ved for vores samfunds skyld. Vi har derfor øjnene skarpt rettet mod bæredygtigt byggeri i fremtiden både med hensyn til, hvordan byggeriet belaster miljøet mindst muligt, at byggeriets samlede økonomi fra opførelse til nedrivning er så god som mulig, og at byggeriet er så godt som muligt at opholde sig i for mennesker,” siger Richard Beard.

Inden for bæredygtigt byggeri spiller de digitale muligheder en stor rolle. Rambøll har fx udviklet et digitalt værktøj, Green BIM (Bygnings Informations Modellering), der gør det lettere for kunderne at træffe bæredygtige valg ved at lave en virtuel model af en bygning, sammen med kunden teste former og materialers klimapåvirkning over hele bygningens levetid og estimere omkostninger ved forskellige valg. 

Også på materialesiden sker der meget inden for bæredygtigt byggeri. Sidste år i London stod verdens største træbygning færdig med Rambøll som projektets rådgivende ingeniør. Ved at bruge træ i stedet for traditionelle materialer som beton blev halvt så meget CO2 produceret under fremstillingen af elementerne og opførelsen af byggeriet. Og i modsætning til andre byggematerialer lagrer trækonstruktionen i Dalston Works sammenlagt 2.600 tons CO2, ifølge Rambølls beregninger.

Richard Beard er uddannet civilingeniør fra Swansea University i Wales og er privat gift med Nichola, som han bor sammen med i Dubai. Parrets to børn går på universitetet i Storbritannien og København. Han overtager stillingen efter Jesper Dalsgaard, der i foråret skiftede til rollen som direktør for Rambølls globale miljøforretning.