Bedre arbejdsmiljø hos byggeledelse

Ny struktur gav bedre arbejdsmiljø hos byggeledelsen på Nyt Aalborg Universitets Hospital

Lidt uden for Aalborg skyder det store, nye supersygehus hurtigt op på byggepladsen. Selvom der er travlt på et stort byggeri som dette, har byggeledelsen med et nyt tiltag opnået et bemærkelsesværdigt resultat: Over fire hektiske år har der ikke været én eneste stressrelateret sygemelding på holdet.

I et kæmpe, offentligt byggeri på 170.000 m2 kan stramme deadlines og budgetter godt være medvirkende til, at der opstår stress blandt medarbejderne. Fra byggeriets indledende faser var man i byggeledelsen bevidste om, at i dette projekt ville man få travlt. Allerede her opstod ønsket om at gøre noget anderledes for at passe bedre på de involverede medarbejdere.

-Vi kiggede hinanden i øjnene og aftalte, at ingen måtte gå ned med stress, siger Hanne Lauridsen, som er arbejdsmiljøkoordinator hos NIRAS og en del af byggeledelsen på projektet.

De besluttede sig for at prøve at organisere sig anderledes, end man traditionelt gør på byggeprojekter. Det skulle sikre et godt arbejdsmiljø på byggepladsen gennem hele byggeriet.

-Vi vidste, at det var nødvendigt, hvis vi skulle lykkes med at komme helskindet gennem projektet, fortæller Hanne Lauridsen. 

Parløb uden at fordyre

Normalt bemander man hver byggeenhed med én byggeleder. Når man står alene med en opgave, kan det godt være hårdt at have mange bolde i luften, samtidig med at mailboksen boomer. Det kan også ofte være stressende selvstændigt at skulle tage vigtige beslutninger undervejs i en proces, hvor man typisk er under pres,” fortælle Hanne Lauridsen.

På Nyt Aalborg Universitetshospital har byggeledelsen valgt at bemande hvert sammenhængende byggeafsnit med to parallelt arbejdende byggeledere, som sideløbende understøttes af en arbejdsmiljøkoordinator. 

-Der er altså to til at deles om ansvaret og to til at sparre om de udfordringer, der opstår undervejs. Derudover har vi alle sammen også en grundlæggende viden om samtlige bygninger, så alle kan hjælpe til i pressede situationer. Der er aldrig nogen, der står alene,” fortæller Hanne Lauridsen.

Dialog og omstillingsparathed er vigtigt

Ifølge Hanne Lauridsen har ledelsens og NIRAS-teamets opbakning til det nye initiativ været et afgørende succeskriterie for den nye organisering.

-Der er en mangfoldighed i teamet – både i forhold til faglighed og personlighed, der gør, at vi kan hjælpe hinanden på kryds og tværs, siger Hanne Lauridsen. Hun peger på, at teamet består af alt fra ingeniører og bygningskonstruktører til medarbejdere med håndværksmæssig baggrund.

-Når man vælger at organisere sig anderledes, end man plejer, så kræver det en stor portion vilje, dialog og omstillingsparathed. Det har alle i teamet leveret her, siger Hanne Lauridsen.

Sygestatistikken ser lovende ud

Hanne Lauridsen fortæller, at der siden 2015 er sket en stor stigning i sygemeldinger inden for de tekniske fag. En ny undersøgelse blandt PFA’s kunder viser, at hver 5. døjer med psykiske problemer som f.eks. stress i en sådan grad, at det direkte hæmmer dem i deres daglige arbejde. Også i antallet af anmeldte stress-skader via helbredssikringen i PFA kan man se en stigning på 43 pct. på bare tre år – fra 1.743 i 2014 til 2.489 i 2017.

-Denne tendens oplever vi heldigvis ikke i byggeledelsen på NAU, hvor vi de sidste 4 år, ikke har haft en eneste sygemelding i byggeledelsen, som skyldes stress, fortæller Hanne Lauridsen, som tillægger den nye struktur en stor del af æren for byggeriets fine stress-statistik.